Sim Mobifone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.77777777 45.000.000.000 63 Đặt mua
2 Mobifone 07.99999999 25.000.000.000 79 Đặt mua
3 Mobifone 09.33333333 12.900.000.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 07.07.07.07.07 9.400.000.000 35 Đặt mua
5 Mobifone 0933.999999 8.900.000.000 69 Đặt mua
6 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
7 Mobifone 09.08.08.08.08 4.500.209.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 079.3456789 3.900.000.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 07.89.89.89.89 3.780.000.000 75 Đặt mua
10 Mobifone 07777.99999 3.320.000.000 73 Đặt mua
11 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
13 Mobifone 0938.68.68.68 2.660.000.000 62 Đặt mua
14 Mobifone 09.03.555555 2.520.000.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 09.3333.6789 2.370.000.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
17 Mobifone 09.31.31.31.31 2.000.209.000 25 Đặt mua
18 Mobifone 09.0123.6789 2.000.209.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 089.888.9999 1.999.209.000 77 Đặt mua
20 Mobifone 07.04.04.04.04 1.999.000.000 23 Đặt mua
21 Mobifone 09.3333.7777 1.900.000.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 090.999.8888 1.890.000.000 68 Đặt mua
23 Mobifone 0939.888.999 1.666.000.000 72 Đặt mua
24 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua