STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 250.000.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0983.333.111 85.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0979.295.654 490.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 0984.471.229 490.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0971.734.041 490.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0343.551.479 390.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0979.184.987 490.000đ 62 Đặt mua
9 Viettel 0968.764.975 490.000đ 61 Đặt mua
10 Viettel 0966.917.010 490.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0335.708.508 390.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0976.280.353 490.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0979.121.701 490.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 0964.896.014 490.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 0963.580.807 490.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0961.471.291 490.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0865.081.681 490.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0335.750.286 390.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0989.440.825 490.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0984.962.752 490.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0388.170.670 390.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0373.515.015 390.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0972.144.350 490.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0981.091.937 490.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3