STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0598.1999.72 630.000đ 59 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1998.70 600.000đ 56 Đặt mua
3 Gmobile 0598.1998.41 600.000đ 54 Đặt mua
4 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1999.54 630.000đ 59 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.20 630.000đ 52 Đặt mua
7 Gmobile 0993.680.199 630.000đ 54 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1998.44 600.000đ 57 Đặt mua
9 Gmobile 05.993.999.63 770.000đ 62 Đặt mua
10 Gmobile 0598.1998.13 600.000đ 53 Đặt mua
11 Gmobile 0993.885.884 910.000đ 62 Đặt mua
12 Gmobile 0995.537.168 910.000đ 53 Đặt mua
13 Gmobile 0995.242.080 700.000đ 39 Đặt mua
14 Gmobile 0993.154.000 700.000đ 31 Đặt mua
15 Gmobile 0995.538.033 550.000đ 45 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1999.73 630.000đ 60 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1998.73 600.000đ 59 Đặt mua
18 Gmobile 05.993.999.40 770.000đ 57 Đặt mua
19 Gmobile 0995.521.579 770.000đ 52 Đặt mua
20 Gmobile 0993.677.079 770.000đ 57 Đặt mua
21 Gmobile 0993.898.066 630.000đ 58 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1998.35 600.000đ 57 Đặt mua
23 Gmobile 0598.1998.07 600.000đ 56 Đặt mua
24 Gmobile 0995.537.199 700.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3