Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1973 2.500.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0764.28.1973 1.830.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.39.1973 2.280.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0792.14.1973 1.680.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0357.90.1973 1.830.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0704.51.1973 1.830.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0703.59.1973 1.830.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0333.43.1973 3.000.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0393.00.1973 1.830.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0799.73.1973 1.830.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0707.31.1973 2.600.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0775.92.1973 1.830.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0933.05.1973 2.280.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0812.21.1973 1.830.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0765.85.1973 1.830.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 0786.68.1973 1.830.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0785.96.1973 1.830.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0707.83.1973 2.600.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 0786.31.1973 1.830.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 093.26.7.1973 3.000.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 0776.90.1973 1.180.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0794.08.1973 1.830.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 0786.67.1973 1.680.000 54 Đặt mua
24 Vinaphone 0947.83.1973 2.280.000 51 Đặt mua
25 Mobifone 0779.00.1973 2.130.000 43 Đặt mua
26 Mobifone 0769.01.1973 1.830.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0764.37.1973 1.830.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0799.97.1973 1.830.000 61 Đặt mua
29 Mobifone 077.5.02.1973 1.680.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0703.00.1973 1.830.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0368.87.1973 1.830.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 0824.14.1973 1.830.000 39 Đặt mua
33 Mobifone 0932.62.1973 2.200.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0785.19.1973 1.830.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0908.21.1973 2.600.000 40 Đặt mua
36 Mobifone 0707.81.1973 2.600.000 43 Đặt mua
37 Mobifone 0793.04.1973 1.830.000 43 Đặt mua
38 Mobifone 0777.95.1973 3.000.000 55 Đặt mua
39 Mobifone 0778.92.1973 2.130.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0372.89.1973 1.830.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0388.14.1973 1.830.000 44 Đặt mua
42 Mobifone 0798.93.1973 1.680.000 56 Đặt mua
43 Mobifone 0778.76.1973 2.130.000 55 Đặt mua
44 Mobifone 0789.95.1973 3.000.000 58 Đặt mua
45 Mobifone 0765.73.1973 1.830.000 48 Đặt mua
46 Viettel 0386.34.1973 1.830.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0359.26.1973 1.830.000 45 Đặt mua
48 Mobifone 0777.92.1973 3.000.000 52 Đặt mua
49 Viettel 0384.10.1973 1.830.000 36 Đặt mua
50 Mobifone 0785.94.1973 1.830.000 53 Đặt mua
51 Mobifone 0933.25.1973 2.600.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 0786.48.1973 1.830.000 53 Đặt mua
53 Mobifone 0707.86.1973 2.600.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0779.96.1973 2.130.000 58 Đặt mua
55 Vinaphone 0829.63.1973 1.830.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0938.27.1973 2.050.000 49 Đặt mua
57 Viettel 0383.92.1973 1.830.000 45 Đặt mua
58 Mobifone 0764.98.1973 1.830.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 08.18.01.1973 4.000.000 38 Đặt mua
60 Mobifone 0786.54.1973 1.830.000 50 Đặt mua
61 Viettel 0333.35.1973 3.000.000 37 Đặt mua
62 Mobifone 0786.03.1973 1.830.000 44 Đặt mua
63 Mobifone 0703.55.1973 1.830.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 0707.85.1973 2.600.000 47 Đặt mua
65 Mobifone 0764.39.1973 1.830.000 49 Đặt mua
66 Mobifone 0778.80.1973 1.180.000 50 Đặt mua
67 Mobifone 0765.82.1973 1.830.000 48 Đặt mua
68 Mobifone 0786.28.1973 1.680.000 51 Đặt mua
69 Mobifone 0938.45.1973 2.050.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0769.08.1973 1.830.000 50 Đặt mua
71 Mobifone 0784.73.1973 1.830.000 49 Đặt mua
72 Mobifone 0764.42.1973 1.830.000 43 Đặt mua
73 Mobifone 0707.32.1973 2.600.000 39 Đặt mua
74 Vietnamobile 0583.47.1973 810.000 47 Đặt mua
75 Mobifone 0708.89.1973 2.130.000 52 Đặt mua
76 Mobifone 0769.63.1973 1.830.000 51 Đặt mua
77 Mobifone 0764.87.1973 1.830.000 52 Đặt mua
78 Mobifone 0764.03.1973 1.830.000 40 Đặt mua
79 Mobifone 0774.18.1973 1.830.000 47 Đặt mua
80 Mobifone 0777.90.1973 1.180.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status