Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0837.55.1973 1.490.000 48 Đặt mua
2 Vinaphone 0838.73.1973 1.490.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 0857.59.1973 1.190.000 54 Đặt mua
4 Vinaphone 0832.85.1973 1.290.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0835.29.1973 1.190.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0825.96.1973 1.034.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0825.99.1973 1.034.000 53 Đặt mua
8 Vinaphone 082.333.1973 1.034.000 39 Đặt mua
9 Vinaphone 0825.98.1973 1.034.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0839.33.1973 1.190.000 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0838.1.6.1973 1.190.000 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0834.93.1973 1.190.000 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.98.1973 1.034.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 083.454.1973 1.184.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.99.1973 1.550.000 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0823.93.1973 1.034.000 45 Đặt mua
17 Vinaphone 0825.95.1973 1.034.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 082.555.1973 1.034.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 0937.24.1973 1.340.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0899.96.1973 1.240.000 61 Đặt mua
21 Mobifone 0933.76.1973 1.240.000 48 Đặt mua
22 Mobifone 0937.40.1973 1.040.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0797.30.1973 1.240.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 0784.27.1973 1.240.000 48 Đặt mua