Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 034.25.1.1973 1.600.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0327.42.1973 1.175.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0364.25.1973 2.000.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0964.31.1973 1.250.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0389.71.1973 1.100.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0398.46.1973 2.000.000 50 Đặt mua
7 Viettel 035.772.1973 1.090.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0382.86.1973 1.250.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0399.83.1973 1.750.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0969.46.1973 2.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0387.48.1973 1.550.000 50 Đặt mua
12 Viettel 033.579.1973 1.250.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0385.1.5.1973 1.950.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0399.27.1973 1.250.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0364.64.1973 1.600.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0356.34.1973 1.500.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0968.90.1973 2.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0353.90.1973 1.100.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0345.43.1973 1.980.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0353.1.1.1973 1.950.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0382.97.1973 2.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0376.52.1973 1.250.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0385.18.1973 1.250.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0367.92.1973 1.230.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0976.85.1973 1.800.000 55 Đặt mua
26 Viettel 0376.55.1973 1.250.000 46 Đặt mua
27 Viettel 0376.47.1973 1.100.000 47 Đặt mua
28 Viettel 033.464.1973 1.250.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0366.8.4.1973 1.950.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0393.56.1973 1.830.000 46 Đặt mua
31 Viettel 0389.92.1973 1.650.000 51 Đặt mua
32 Viettel 0356.83.1973 1.680.000 45 Đặt mua
33 Viettel 0362.64.1973 1.290.000 41 Đặt mua
34 Viettel 0965.42.1973 1.750.000 46 Đặt mua
35 Viettel 0358.95.1973 1.750.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0977.21.1973 1.800.000 46 Đặt mua
37 Viettel 0369.83.1973 1.600.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0337.86.1973 1.175.000 47 Đặt mua
39 Viettel 0393.7.6.1973 1.950.000 48 Đặt mua
40 Viettel 03.54.53.1973 1.175.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0356.02.1973 1.100.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0978.70.1973 1.700.000 51 Đặt mua
43 Viettel 0332.90.1973 1.330.000 37 Đặt mua
44 Viettel 0964.59.1973 1.600.000 53 Đặt mua
45 Viettel 097.13.4.1973 1.250.000 44 Đặt mua
46 Viettel 0964.94.1973 1.043.000 52 Đặt mua
47 Viettel 0325.25.1973 1.175.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0332.54.1973 1.250.000 37 Đặt mua
49 Viettel 0353.2.3.1973 1.500.000 36 Đặt mua
50 Viettel 035.25.9.1973 1.600.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0375.96.1973 1.250.000 50 Đặt mua
52 Viettel 038.276.1973 1.325.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0963.40.1973 1.180.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0327.71.1973 1.900.000 40 Đặt mua
55 Viettel 0385.47.1973 1.250.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0333.50.1973 2.000.000 34 Đặt mua
57 Viettel 097.27.8.1973 1.250.000 53 Đặt mua
58 Viettel 0393.88.1973 1.750.000 51 Đặt mua
59 Viettel 0862.53.1973 1.250.000 44 Đặt mua
60 Viettel 0357.91.1973 1.230.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0355.15.1973 1.680.000 39 Đặt mua
62 Viettel 034.304.1973 1.090.000 34 Đặt mua
63 Viettel 096.24.3.1973 1.250.000 44 Đặt mua
64 Viettel 0353.40.1973 1.175.000 35 Đặt mua
65 Viettel 034.205.1973 2.000.000 34 Đặt mua
66 Viettel 039.27.5.1973 1.100.000 46 Đặt mua
67 Viettel 0345.47.1973 1.250.000 43 Đặt mua
68 Viettel 0963.4.2.1973 2.000.000 44 Đặt mua
69 Viettel 0394.69.1973 1.550.000 51 Đặt mua
70 Viettel 0354.91.1973 1.100.000 42 Đặt mua
71 Viettel 0332.80.1973 1.330.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0347.92.1973 1.500.000 45 Đặt mua
73 Viettel 0363.14.1973 1.500.000 37 Đặt mua
74 Viettel 0365.87.1973 1.250.000 49 Đặt mua
75 Viettel 0332.67.1973 1.600.000 41 Đặt mua
76 Viettel 0355.58.1973 1.680.000 46 Đặt mua
77 Viettel 0396.05.1973 1.325.000 43 Đặt mua
78 Viettel 0359.88.1973 1.250.000 53 Đặt mua
79 Viettel 0342.90.1973 1.230.000 38 Đặt mua
80 Viettel 0357.3.3.1973 1.000.000 41 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1973 : 88c3d46c203ba8f8c9ff1f0c9405982f

DMCA.com Protection Status