Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09.07.01.1973 5.250.000 37 Đặt mua
2 Mobifone 09.07.02.1973 5.250.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 09.07.04.1973 5.250.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 09.14.08.1973 8.950.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 0827.12.1973 6.950.000 40 Đặt mua
6 Vinaphone 08.8989.1973 5.850.000 62 Đặt mua
7 Vinaphone 083.999.1973 5.740.000 58 Đặt mua
8 Vinaphone 08.5555.1973 7.310.000 48 Đặt mua
9 Vinaphone 083.888.1973 5.750.000 55 Đặt mua
10 Vinaphone 0828.98.1973 5.750.000 55 Đặt mua
11 Vinaphone 08.2345.1973 7.030.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 083.678.1973 6.390.000 52 Đặt mua
13 Vinaphone 081777.1973 7.030.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0868.86.1973 5.009.000 56 Đặt mua
15 Viettel 086.888.1973 8.340.000 58 Đặt mua
16 Viettel 0867.77.1973 5.009.000 55 Đặt mua
17 Viettel 0869.99.1973 6.700.000 61 Đặt mua
18 Viettel 0359.99.1973 6.250.000 55 Đặt mua
19 Vinaphone 08.12.10.1973 8.950.000 32 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.8686.1973 6.250.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 056.777.1973 5.009.000 52 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.23.10.1973 6.500.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0368.88.1973 7.060.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 0825.11.1973 7.500.000 37 Đặt mua