Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 083.678.1973 5.030.000 52 Đặt mua
2 Vinaphone 08.5555.1973 6.080.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 081777.1973 5.890.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 08.2345.1973 5.560.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 08.8989.1973 5.770.000 62 Đặt mua
6 Vinaphone 09.14.08.1973 8.790.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 0827.12.1973 6.360.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 09.07.01.1973 5.300.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 09.07.04.1973 5.300.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 09.07.02.1973 5.300.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0868.86.1973 5.150.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 0905.39.1973 5.000.000 46 Đặt mua
13 Vinaphone 09.19.03.1973 7.130.000 42 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.26.02.1973 7.130.000 39 Đặt mua
15 Vinaphone 0911.09.1973 8.000.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0937.64.1973 6.000.000 49 Đặt mua
17 Vinaphone 08.1970.1973 8.550.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 07.04.12.1973 6.140.000 34 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.23.01.1973 7.130.000 35 Đặt mua
20 Vietnamobile 056.999.1973 6.820.000 58 Đặt mua
21 Viettel 03.29.04.1973 6.350.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0988.16.1973 5.000.000 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.23.10.1973 7.130.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 089.666.1973 6.900.000 55 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.27.01.1973 7.130.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0963.39.1973 6.000.000 50 Đặt mua
27 Viettel 0869.99.1973 6.840.000 61 Đặt mua
28 Mobifone 0704.04.1973 6.000.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 09.18.03.1973 7.500.000 41 Đặt mua
30 Vinaphone 08.1971.1973 8.550.000 46 Đặt mua
31 Vinaphone 0814.01.1973 9.200.000 34 Đặt mua
32 Viettel 097.555.1973 6.800.000 51 Đặt mua
33 Mobifone 09.3838.1973 10.000.000 51 Đặt mua
34 Vinaphone 0886.68.1973 6.500.000 56 Đặt mua
35 Viettel 0359.99.1973 6.150.000 55 Đặt mua
36 Mobifone 090.868.1973 10.000.000 51 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.27.06.1973 7.130.000 44 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.29.01.1973 7.130.000 41 Đặt mua
39 Mobifone 09.01.12.1973 7.130.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 093.313.1973 5.700.000 39 Đặt mua
41 Vinaphone 08.12.10.1973 8.810.000 32 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.24.10.1973 7.130.000 36 Đặt mua
43 Vinaphone 08.12.02.1973 7.130.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 0828.08.1973 6.000.000 46 Đặt mua
45 Viettel 0982.05.1973 5.000.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 0822.88.1973 5.800.000 48 Đặt mua
47 Viettel 035.777.1973 5.100.000 49 Đặt mua
48 Vinaphone 0822.99.1973 5.800.000 50 Đặt mua
49 Vinaphone 08.18.02.1973 5.700.000 39 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.22.10.1973 7.130.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0913.07.1973 7.040.000 40 Đặt mua
52 Vietnamobile 05.22.11.1973 5.250.000 31 Đặt mua
53 Vietnamobile 056.777.1973 5.260.000 52 Đặt mua
54 Viettel 097.19.9.1973 6.180.000 55 Đặt mua
55 Viettel 03.26.04.1973 8.550.000 35 Đặt mua
56 Viettel 032.668.1973 8.000.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 093.709.1973 5.700.000 48 Đặt mua
58 Gmobile 0995.33.1973 9.100.000 49 Đặt mua
59 Viettel 097.177.1973 5.000.000 51 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.22.09.1973 7.130.000 42 Đặt mua
61 Vinaphone 0825.11.1973 7.500.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 094.22.1.1973 10.000.000 38 Đặt mua
63 Vinaphone 0812.05.1973 9.200.000 36 Đặt mua
64 Viettel 09.6162.1973 5.000.000 44 Đặt mua
65 Mobifone 090.214.1973 5.000.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 08.26.01.1973 5.450.000 37 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.25.01.1973 7.130.000 37 Đặt mua
68 Mobifone 07.9797.1973 5.000.000 59 Đặt mua
69 Viettel 098.151.1973 5.000.000 44 Đặt mua
70 Vinaphone 0828.56.1973 5.000.000 49 Đặt mua
71 Viettel 03.27.11.1973 8.550.000 34 Đặt mua
72 Vinaphone 08.3939.1973 5.040.000 52 Đặt mua
73 Vinaphone 08.12.01.1973 7.130.000 32 Đặt mua
74 Mobifone 0901.06.1973 6.830.000 36 Đặt mua
75 Vietnamobile 0926.08.1973 6.470.000 45 Đặt mua
76 Mobifone 09.31.12.1973 8.590.000 36 Đặt mua
77 Viettel 0961.81.1973 5.000.000 45 Đặt mua
78 Mobifone 0898.88.1973 9.410.000 61 Đặt mua
79 Viettel 098.579.1973 7.500.000 58 Đặt mua
80 Vietnamobile 09.21.07.1973 7.130.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status