Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.47.1973 810.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 0783.60.1973 945.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0397.21.1973 840.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.43.1973 980.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 094.226.1973 910.000 43 Đặt mua
6 Vinaphone 081777.1973 5.890.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0825.93.1973 980.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.13.1973 910.000 42 Đặt mua
9 Vinaphone 08.2345.1973 5.580.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0823.97.1973 980.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 0934.2.6.1973 910.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0916.24.1973 980.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.96.1973 980.000 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.14.1973 910.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 082.552.1973 980.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 0915.32.1973 980.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0943.81.1973 910.000 45 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.5.1.1973 980.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1952.1973 980.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0825.97.1973 980.000 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0823.95.1973 980.000 47 Đặt mua
22 Vinaphone 0823.92.1973 980.000 44 Đặt mua
23 Vinaphone 08.5555.1973 5.760.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 08.8989.1973 5.900.000 62 Đặt mua
25 Vinaphone 0827.12.1973 6.500.000 40 Đặt mua
26 Vinaphone 09.14.08.1973 9.000.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 09.07.04.1973 5.300.000 40 Đặt mua
28 Mobifone 09.07.01.1973 5.170.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 09.07.02.1973 5.040.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0367.72.1973 980.000 45 Đặt mua
31 Viettel 0353.94.1973 910.000 44 Đặt mua
32 Viettel 0397.50.1973 910.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 085.24.9.1973 980.000 48 Đặt mua
34 Viettel 0398.95.1973 980.000 54 Đặt mua
35 Viettel 0352.06.1973 910.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0356.47.1973 980.000 45 Đặt mua
37 Viettel 036656.1973 980.000 46 Đặt mua
38 Viettel 0327.15.1973 790.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0354.83.1973 903.000 43 Đặt mua
40 Gmobile 0996.95.1973 875.000 58 Đặt mua
41 Viettel 0867.77.1973 5.260.000 55 Đặt mua
42 Viettel 0348.75.1973 945.000 47 Đặt mua
43 Mobifone 0936.90.1973 860.000 47 Đặt mua
44 Viettel 0379.60.1973 700.000 45 Đặt mua
45 Vietnamobile 0927.70.1973 770.000 45 Đặt mua
46 Vietnamobile 0522.28.1973 840.000 39 Đặt mua
47 Viettel 0367.37.1973 980.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 08.12.01.1973 7.130.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0386.42.1973 805.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0378.44.1973 945.000 46 Đặt mua
51 Viettel 0382.43.1973 910.000 40 Đặt mua
52 Vietnamobile 0925.51.1973 840.000 42 Đặt mua
53 Viettel 0338.21.1973 980.000 37 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.23.01.1973 7.130.000 35 Đặt mua
55 Viettel 0334.80.1973 840.000 38 Đặt mua
56 Viettel 0862.741.973 770.000 47 Đặt mua
57 Vietnamobile 058.25.7.1973 700.000 47 Đặt mua
58 Vietnamobile 0927.37.1973 950.000 48 Đặt mua
59 Viettel 0966.73.1973 550.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0334.62.1973 812.000 38 Đặt mua
61 Viettel 0348.56.1973 910.000 46 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.21.05.1973 7.130.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0869.79.1973 910.000 59 Đặt mua
64 Mobifone 093.846.1973 700.000 50 Đặt mua
65 Viettel 0385.31.1973 945.000 40 Đặt mua
66 Vinaphone 0947.32.1973 770.000 45 Đặt mua
67 Viettel 0981.44.1973 6.000.000 46 Đặt mua
68 Viettel 0367.60.1973 760.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0342.63.1973 945.000 38 Đặt mua
70 Mobifone 089.666.1973 6.900.000 55 Đặt mua
71 Vinaphone 0944.30.1973 910.000 40 Đặt mua
72 Vietnamobile 09.21.08.1973 7.130.000 40 Đặt mua
73 Mobifone 0937.71.1973 700.000 47 Đặt mua
74 Vietnamobile 0565.87.1973 770.000 51 Đặt mua
75 Vietnamobile 0927.83.1973 840.000 49 Đặt mua
76 Viettel 0394.14.1973 840.000 41 Đặt mua
77 Mobifone 0774.25.1973 805.000 45 Đặt mua
78 Viettel 0365.63.1973 945.000 43 Đặt mua
79 Mobifone 0933.75.1973 700.000 47 Đặt mua
80 Viettel 0335.63.1973 945.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status