Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1973 2.500.000 36 Đặt mua
2 Viettel 0962.86.1973 4.740.000 51 Đặt mua
3 Viettel 0965.68.1973 4.490.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0971.95.1973 3.680.000 51 Đặt mua
5 Viettel 0971.96.1973 3.680.000 52 Đặt mua
6 Viettel 086.888.1973 8.950.000 58 Đặt mua
7 Viettel 0867.89.1973 17.600.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0359.99.1973 6.250.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0867.77.1973 5.350.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0869.99.1973 7.150.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0868.86.1973 5.350.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0388.88.1973 13.500.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0964.86.1973 3.590.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0964.66.1973 3.590.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0866.66.1973 13.200.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0971.97.1973 3.680.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0974.88.1973 3.680.000 56 Đặt mua
18 Viettel 0972.86.1973 4.740.000 52 Đặt mua
19 Vinaphone 083.444.1973 2.380.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0839.66.1973 2.200.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 081777.1973 7.030.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 081776.1973 2.200.000 49 Đặt mua
23 Vinaphone 082.552.1973 959.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0834.67.1973 2.380.000 48 Đặt mua
25 Vinaphone 083.454.1973 1.190.000 44 Đặt mua
26 Vinaphone 0943.81.1973 789.000 45 Đặt mua
27 Vinaphone 082.555.1973 1.090.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0916.53.1973 3.390.000 44 Đặt mua
29 Vinaphone 0823.96.1973 959.000 48 Đặt mua
30 Vinaphone 08345.7.1973 2.380.000 47 Đặt mua
31 Mobifone 0934.2.6.1973 790.000 44 Đặt mua
32 Vinaphone 0839.33.1973 1.190.000 46 Đặt mua
33 Vinaphone 0825.98.1973 1.034.000 52 Đặt mua
34 Vinaphone 08.5555.1973 7.310.000 48 Đặt mua
35 Vinaphone 08.1979.1973 3.030.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 094.226.1973 840.000 43 Đặt mua
37 Vinaphone 0823.98.1973 1.034.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 083.555.1973 2.470.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 0915.62.1973 3.380.000 43 Đặt mua
40 Vinaphone 09.1952.1973 959.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.97.1973 959.000 51 Đặt mua
42 Vinaphone 0825.95.1973 1.034.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0945.13.1973 769.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 0825.96.1973 1.040.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 083.888.1973 5.940.000 55 Đặt mua
46 Vinaphone 0949.5.1.1973 850.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 085.666.1973 2.470.000 51 Đặt mua
48 Vinaphone 081778.1973 2.380.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 083.999.1973 5.750.000 58 Đặt mua
50 Vinaphone 0915.32.1973 959.000 40 Đặt mua
51 Vinaphone 08.2345.1973 7.030.000 42 Đặt mua
52 Vinaphone 0945.14.1973 769.000 43 Đặt mua
53 Vinaphone 0916.43.1973 959.000 43 Đặt mua
54 Vinaphone 082.888.1973 3.670.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 083.678.1973 6.390.000 52 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.99.1973 1.550.000 56 Đặt mua
57 Vinaphone 0823.95.1973 959.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 0825.99.1973 1.034.000 53 Đặt mua
59 Vinaphone 082.333.1973 1.034.000 39 Đặt mua
60 Vinaphone 0823.92.1973 959.000 44 Đặt mua
61 Vinaphone 0915.14.1973 3.380.000 40 Đặt mua
62 Vinaphone 0838.1.6.1973 1.190.000 46 Đặt mua
63 Vinaphone 08.1977.1973 2.750.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 0823.97.1973 959.000 49 Đặt mua
65 Vinaphone 082.666.1973 3.670.000 48 Đặt mua
66 Vinaphone 0834.93.1973 1.190.000 47 Đặt mua
67 Vinaphone 0825.93.1973 959.000 47 Đặt mua
68 Vinaphone 081779.1973 2.380.000 52 Đặt mua
69 Vinaphone 0823.93.1973 1.034.000 45 Đặt mua
70 Vinaphone 0828.98.1973 5.940.000 55 Đặt mua
71 Vinaphone 0838.77.1973 2.280.000 53 Đặt mua
72 Vinaphone 0916.24.1973 959.000 42 Đặt mua
73 Mobifone 0933.49.1973 1.640.000 48 Đặt mua
74 Mobifone 0937.13.1973 1.330.000 43 Đặt mua
75 Mobifone 0784.27.1973 1.290.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 0933.76.1973 1.290.000 48 Đặt mua
77 Mobifone 0937.92.1973 1.290.000 50 Đặt mua
78 Mobifone 0901.64.1973 1.290.000 40 Đặt mua
79 Mobifone 0937.24.1973 1.560.000 45 Đặt mua
80 Mobifone 0908.51.1973 1.290.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status