Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1973 2.500.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 09.07.02.1973 5.250.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 09.07.01.1973 5.250.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 09.07.04.1973 5.250.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0907.00.1973 2.190.000 36 Đặt mua
6 Mobifone 0934.2.6.1973 769.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0933.81.1973 1.290.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0937.29.1973 1.440.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0933.47.1973 1.340.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0937.76.1973 1.440.000 52 Đặt mua
11 Mobifone 0783.60.1973 840.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0937.13.1973 1.290.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0937.83.1973 1.390.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0797.30.1973 1.240.000 46 Đặt mua
15 Mobifone 0933.52.1973 1.240.000 42 Đặt mua
16 Mobifone 0937.25.1973 1.240.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0899.77.1973 1.840.000 60 Đặt mua
18 Mobifone 0899.96.1973 1.240.000 61 Đặt mua
19 Mobifone 0937.24.1973 1.340.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0933.76.1973 1.240.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 08.9979.1973 1.490.000 62 Đặt mua
22 Mobifone 0937.40.1973 1.040.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0908.51.1973 1.240.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0793.80.1973 940.000 47 Đặt mua