Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.29.02.75 1.100.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0769.08.1975 1.830.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.25.05.75 1.100.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0384.97.1975 1.830.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0353.70.1975 1.180.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0784.88.1975 2.130.000 57 Đặt mua
8 Mobifone 0768.65.1975 1.830.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 0703.51.1975 1.830.000 38 Đặt mua
10 Vinaphone 0945.09.12.75 1.250.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0703.00.1975 1.830.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0365.86.1975 1.830.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0764.98.1975 1.830.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0333.43.1975 3.000.000 38 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.40.1975 810.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0777.92.1975 3.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0373.82.1975 1.830.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0398.07.1975 1.830.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0908.24.06.75 1.830.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0373.16.1975 1.830.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0987.23.03.75 1.330.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0352.14.1975 1.830.000 37 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.47.1975 810.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 0933.29.01.75 1.180.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0336.88.1975 2.130.000 50 Đặt mua
26 Mobifone 0707.31.1975 2.600.000 40 Đặt mua
27 Mobifone 0784.34.1975 1.830.000 48 Đặt mua
28 Viettel 0359.76.1975 1.830.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0858.10.1975 1.830.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0987.22.05.75 1.330.000 45 Đặt mua
31 Mobifone 0768.06.1975 1.830.000 49 Đặt mua
32 Viettel 0383.92.1975 1.830.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0703.63.1975 1.830.000 41 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.25.11.75 1.100.000 45 Đặt mua
35 Mobifone 0933.25.1975 2.600.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0974.22.1975 2.800.000 46 Đặt mua
37 Viettel 0366.19.07.75 980.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0765.89.1975 1.830.000 57 Đặt mua
39 Viettel 0977.14.09.75 1.330.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0786.70.1975 1.180.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 0707.88.1975 2.600.000 52 Đặt mua
42 Mobifone 0764.50.1975 1.180.000 44 Đặt mua
43 Vietnamobile 0589.91.1975 810.000 54 Đặt mua
44 Mobifone 0765.82.1975 1.830.000 50 Đặt mua
45 Mobifone 0769.06.1975 1.830.000 50 Đặt mua
46 Vinaphone 0942.09.12.75 1.250.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0707.33.1975 2.600.000 42 Đặt mua
48 Mobifone 0769.61.1975 1.830.000 51 Đặt mua
49 Mobifone 0933.02.1975 2.280.000 39 Đặt mua
50 Vinaphone 0949.43.1975 2.280.000 51 Đặt mua
51 Viettel 0386.92.1975 1.830.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0368.87.1975 1.830.000 54 Đặt mua
53 Mobifone 0933.08.02.75 1.180.000 37 Đặt mua
54 Vinaphone 0813.27.1975 1.830.000 43 Đặt mua
55 Viettel 0385.73.1975 1.830.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0784.73.1975 1.830.000 51 Đặt mua
57 Mobifone 0933.18.02.75 1.180.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0354.05.1975 1.830.000 39 Đặt mua
59 Mobifone 0937.08.03.75 1.180.000 42 Đặt mua
60 Mobifone 0775.92.1975 1.830.000 52 Đặt mua
61 Mobifone 0786.67.1975 1.680.000 56 Đặt mua
62 Mobifone 0768.66.1975 2.130.000 55 Đặt mua
63 Viettel 0354.03.1975 1.830.000 37 Đặt mua
64 Vinaphone 0813.34.1975 1.830.000 41 Đặt mua
65 Mobifone 0774.72.1975 1.830.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.18.11.75 1.100.000 47 Đặt mua
67 Mobifone 0778.71.1975 2.130.000 52 Đặt mua
68 Mobifone 0786.32.1975 1.830.000 48 Đặt mua
69 Mobifone 0786.33.1975 1.830.000 49 Đặt mua
70 Viettel 0387.93.1975 1.830.000 52 Đặt mua
71 Mobifone 0933.07.09.75 1.180.000 43 Đặt mua
72 Viettel 0333.06.1975 3.000.000 37 Đặt mua
73 Viettel 0333.35.1975 3.000.000 39 Đặt mua
74 Mobifone 0764.24.1975 1.830.000 45 Đặt mua
75 Vietnamobile 0583.56.1975 810.000 49 Đặt mua
76 Mobifone 0785.97.1975 1.830.000 58 Đặt mua
77 Mobifone 0799.97.1975 1.830.000 63 Đặt mua
78 Viettel 0396.50.1975 1.180.000 45 Đặt mua
79 Mobifone 0707.82.1975 2.600.000 46 Đặt mua
80 Mobifone 0785.19.1975 1.830.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status