STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.99.1975 7.200.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 0336.66.1975 7.200.000đ 46 Đặt mua
3 Viettel 0386.95.1975 660.000đ 53 Đặt mua
4 Viettel 0344.97.1975 660.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0328.13.1975 660.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0329.73.1975 660.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0396.23.1975 660.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 0337.36.1975 660.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0337.59.1975 660.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0337.22.1975 660.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0346.07.1975 660.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0375.51.1975 660.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0357.11.1975 660.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0337.37.1975 660.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 0355.09.10.75 660.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0356.05.05.75 660.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0389.72.1975 660.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0398.33.1975 660.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0342.02.10.75 660.000đ 24 Đặt mua
20 Viettel 0355.57.1975 660.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0338.67.1975 660.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0398.89.1975 660.000đ 59 Đặt mua
23 Viettel 0328.11.10.75 660.000đ 28 Đặt mua
24 Viettel 0388.98.1975 660.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1975 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3