Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09.01.02.1975 5.670.000 34 Đặt mua
2 Mobifone 0704.10.1975 5.660.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 09.09.01.1975 8.000.000 41 Đặt mua
4 Mobifone 079.666.1975 5.500.000 56 Đặt mua
5 Mobifone 09.08051975 10.000.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0766.66.1975 5.330.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 07.08.01.1975 7.880.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 07.08.03.1975 7.880.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0939.66.1975 5.000.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 07.05.11.1975 7.880.000 36 Đặt mua
11 Mobifone 0939.86.1975 5.000.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 0704.05.1975 5.000.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 089.666.1975 6.900.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 0704.04.1975 6.000.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 07.05.10.1975 7.890.000 35 Đặt mua
16 Mobifone 093.262.1975 5.000.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0704.12.1975 6.450.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 09.04.06.1975 5.000.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 090.1291975 5.000.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0901.03.1975 7.000.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status