Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 09.28.11.1975 11.400.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0907.02.1975 13.300.000 40 Đặt mua
3 Vinaphone 08.1974.1975 14.300.000 51 Đặt mua
4 Vietnamobile 09.25.07.1975 19.500.000 45 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.28.06.1975 11.400.000 47 Đặt mua
6 Mobifone 0937.83.1975 797.650.000 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.26.07.1975 11.400.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0988.18.03.75 840.150.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0962.28.11.75 818.050.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0963.09.02.75 818.900.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0829.91.1975 705.850.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0969.78.1975 10.500.000 61 Đặt mua
13 Viettel 0379.29.02.75 322.500.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0963.29.12.75 818.900.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0937.14.1975 796.800.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0907.06.1975 13.300.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0961.63.1975 818.050.000 47 Đặt mua
18 Vietnamobile 0921.11.11.75 11.000.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 0823.68.1975 824.000.000 49 Đặt mua
20 Vinaphone 0822.99.1975 699.900.000 52 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.2222.1975 17.800.000 39 Đặt mua
22 Vietnamobile 0923.85.1975 785.750.000 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.26.09.1975 11.400.000 48 Đặt mua
24 Vietnamobile 092.888.1975 10.300.000 57 Đặt mua
25 Viettel 0868.68.1975 18.000.000 58 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.22.01.1975 11.400.000 36 Đặt mua
27 Mobifone 09.08051975 10.000.000 44 Đặt mua
28 Gmobile 0995.33.1975 10.400.000 51 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.08.1975 11.400.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0829.92.1975 705.850.000 52 Đặt mua
31 Viettel 0397.12.04.75 337.800.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0974.12.03.75 828.250.000 38 Đặt mua
33 Viettel 0352.56.1975 300.400.000 43 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.29.01.1975 11.400.000 43 Đặt mua
35 Viettel 0368.31.1975 313.150.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0966.19.10.75 821.450.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0965.26.09.75 820.600.000 49 Đặt mua
38 Vietnamobile 0923.10.1975 923.000.000 37 Đặt mua
39 Viettel 036.999.1975 14.900.000 58 Đặt mua
40 Viettel 0366.87.1975 312.300.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0976.07.08.75 829.950.000 49 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.24.08.1975 12.000.000 45 Đặt mua
43 Viettel 0333.04.12.75 283.400.000 28 Đặt mua
44 Vietnamobile 0925.49.1975 786.600.000 51 Đặt mua
45 Vietnamobile 0929.25.12.75 790.000.000 42 Đặt mua
46 Gmobile 0592.97.1975 504.400.000 54 Đặt mua
47 Viettel 0963.29.11.75 818.900.000 43 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1976.1975 14.800.000 54 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.2345.1975 12.000.000 45 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.29.08.1975 11.400.000 50 Đặt mua
51 Viettel 03.8888.1975 119.000.000 57 Đặt mua
52 Viettel 0977.30.03.75 830.800.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0913.66.1975 11.400.000 47 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.21.05.1975 11.400.000 39 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.29.10.1975 11.400.000 43 Đặt mua
56 Vietnamobile 0922.49.1975 784.050.000 48 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.27.06.1975 11.400.000 46 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.24.05.1975 11.400.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.92.1975 16.000.000 52 Đặt mua
60 Viettel 03.5555.1975 15.000.000 45 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.24.03.1975 11.400.000 40 Đặt mua
62 Viettel 0867.89.1975 17.800.000 60 Đặt mua
63 Vinaphone 0919.80.1975 16.000.000 49 Đặt mua
64 Viettel 03.4567.1975 19.800.000 47 Đặt mua
65 Mobifone 09.03.08.1975 18.000.000 42 Đặt mua
66 Vietnamobile 0923.96.1975 785.750.000 51 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.27.07.1975 11.400.000 47 Đặt mua
68 Vinaphone 0819.88.1975 13.400.000 56 Đặt mua
69 Vinaphone 0822.86.1975 699.900.000 48 Đặt mua
70 Vinaphone 0888.31.12.75 755.150.000 43 Đặt mua
71 Vinaphone 0919.66.1975 16.000.000 53 Đặt mua
72 Vinaphone 0888.02.04.75 755.150.000 42 Đặt mua
73 Vietnamobile 0921.58.1975 784.050.000 47 Đặt mua
74 Vinaphone 0828.33.1975 704.150.000 46 Đặt mua
75 Viettel 0971.75.1975 826.550.000 51 Đặt mua
76 Mobifone 09.08.09.1975 19.500.000 48 Đặt mua
77 Mobifone 0901.26.01.75 766.200.000 31 Đặt mua
78 Vietnamobile 09.21.02.1975 11.400.000 36 Đặt mua
79 Vietnamobile 09.27.09.1975 11.400.000 49 Đặt mua
80 Vinaphone 0919.84.1975 17.500.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status