Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0923.10.1975 923.000.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0988.18.03.75 840.150.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0977.30.03.75 830.800.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0976.07.08.75 829.950.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0974.12.03.75 828.250.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0971.75.1975 826.550.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0969.03.06.75 824.000.000 45 Đặt mua
8 Vinaphone 0823.68.1975 824.000.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0966.19.10.75 821.450.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0965.26.09.75 820.600.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0963.09.02.75 818.900.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0963.26.10.75 818.900.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0963.29.12.75 818.900.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0963.29.11.75 818.900.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0962.28.11.75 818.050.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0961.63.1975 818.050.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0937.83.1975 797.650.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0937.14.1975 796.800.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0931.23.02.75 791.700.000 32 Đặt mua
20 Mobifone 0931.20.1975 791.700.000 37 Đặt mua
21 Vietnamobile 0929.25.12.75 790.000.000 42 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.88.1975 787.450.000 54 Đặt mua
23 Vietnamobile 0925.49.1975 786.600.000 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0923.85.1975 785.750.000 49 Đặt mua
25 Vietnamobile 0923.96.1975 785.750.000 51 Đặt mua
26 Vietnamobile 0922.49.1975 784.050.000 48 Đặt mua
27 Vietnamobile 0921.58.1975 784.050.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0901.26.01.75 766.200.000 31 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.31.12.75 755.150.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.02.04.75 755.150.000 42 Đặt mua
31 Vinaphone 0829.92.1975 705.850.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 0829.98.1975 705.850.000 58 Đặt mua
33 Vinaphone 0829.96.1975 705.850.000 56 Đặt mua
34 Vinaphone 0829.91.1975 705.850.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0828.33.1975 704.150.000 46 Đặt mua
36 Vinaphone 0826.96.1975 703.300.000 53 Đặt mua
37 Vinaphone 0826.99.1975 703.300.000 56 Đặt mua
38 Vinaphone 0825.67.1975 702.450.000 50 Đặt mua
39 Vinaphone 0822.86.1975 699.900.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 0822.99.1975 699.900.000 52 Đặt mua
41 Gmobile 0592.99.1975 504.400.000 56 Đặt mua
42 Gmobile 0592.97.1975 504.400.000 54 Đặt mua
43 Viettel 0397.12.04.75 337.800.000 38 Đặt mua
44 Viettel 0379.29.02.75 322.500.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0375.76.1975 319.950.000 50 Đặt mua
46 Viettel 0368.31.1975 313.150.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0366.87.1975 312.300.000 52 Đặt mua
48 Viettel 0359.11.11.75 305.500.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0356.86.1975 303.800.000 50 Đặt mua
50 Viettel 0355.22.08.75 302.100.000 37 Đặt mua
51 Viettel 0352.56.1975 300.400.000 43 Đặt mua
52 Viettel 0352.99.1975 300.400.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0346.03.08.75 294.450.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0342.08.06.75 291.050.000 35 Đặt mua
55 Viettel 0337.28.02.75 286.800.000 37 Đặt mua
56 Viettel 0333.04.12.75 283.400.000 28 Đặt mua
57 Viettel 03.8888.1975 119.000.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status