Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.83.1975 1.190.000 52 Đặt mua
3 Vinaphone 0942.99.1975 5.950.000 55 Đặt mua
4 Vinaphone 0826.16.1975 1.190.000 45 Đặt mua
5 Vinaphone 0836.72.1975 790.000 48 Đặt mua
6 Vinaphone 0813.23.1975 840.000 39 Đặt mua
7 Vinaphone 0822.010.175 629.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0823.65.1975 1.090.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0835.11.1975 1.790.000 40 Đặt mua
10 Vinaphone 083.567.1975 1.490.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0913.020.175 559.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 0839.37.1975 990.000 52 Đặt mua
13 Vinaphone 0912.120.775 629.000 34 Đặt mua
14 Vinaphone 0947.090.575 629.000 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0856.02.1975 990.000 43 Đặt mua
16 Vinaphone 0889.79.1975 3.890.000 63 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.09.09.75 2.390.000 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0911.25.12.75 1.990.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0832.29.1975 990.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 08.5701.1075 664.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1800.1975 7.450.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.231.175 664.000 37 Đặt mua
23 Vinaphone 0834.68.1975 990.000 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0943.080.775 629.000 43 Đặt mua
25 Vinaphone 0946.100.275 629.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0911.11.01.75 1.890.000 26 Đặt mua
27 Vinaphone 0839.52.1975 1.290.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 0915.0808.75 2.490.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0944.020.575 629.000 36 Đặt mua
30 Vinaphone 0828.98.1975 5.750.000 57 Đặt mua
31 Vinaphone 0825.97.1975 1.034.000 53 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.31.1975 769.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 0855.33.1975 1.190.000 46 Đặt mua
34 Vinaphone 0858.99.1975 1.034.000 61 Đặt mua
35 Vinaphone 0819.86.1975 2.200.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 083.678.1975 6.390.000 54 Đặt mua
37 Vinaphone 0825.92.1975 1.034.000 48 Đặt mua
38 Vinaphone 0823.92.1975 1.034.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 081779.1975 2.380.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1978.1975 4.590.000 55 Đặt mua
41 Vinaphone 0823.91.1975 1.034.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 081.737.1975 1.034.000 48 Đặt mua
43 Vinaphone 082.558.1975 959.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 0822.65.1975 959.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 085.666.1975 2.470.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 0917.84.1975 3.380.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0834.67.1975 2.380.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 081776.1975 2.200.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 0819.44.1975 959.000 48 Đặt mua
50 Vinaphone 0825.99.1975 1.190.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 085.494.1975 959.000 52 Đặt mua
52 Vinaphone 08.5678.1975 7.310.000 56 Đặt mua
53 Vinaphone 0834.93.1975 1.190.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 0823.97.1975 1.034.000 51 Đặt mua
55 Vinaphone 082.246.1975 959.000 44 Đặt mua
56 Vinaphone 0837.38.1975 2.380.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 0828.96.1975 1.550.000 55 Đặt mua
58 Vinaphone 0823.93.1975 1.034.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0915.9.6.1975 2.470.000 52 Đặt mua
60 Vinaphone 082.557.1975 959.000 49 Đặt mua
61 Vinaphone 0817.36.1975 959.000 47 Đặt mua
62 Vinaphone 082.553.1975 959.000 45 Đặt mua
63 Vinaphone 083.999.1975 5.750.000 60 Đặt mua
64 Vinaphone 0949.5.1.1975 850.000 50 Đặt mua
65 Vinaphone 0817.81.1975 959.000 47 Đặt mua
66 Vinaphone 081782.1975 959.000 48 Đặt mua
67 Vinaphone 0828.92.1975 1.550.000 51 Đặt mua
68 Vinaphone 0836.77.1975 2.200.000 53 Đặt mua
69 Vinaphone 0825.96.1975 1.034.000 52 Đặt mua
70 Vinaphone 0833.68.1975 2.470.000 50 Đặt mua
71 Vinaphone 083.688.1975 3.670.000 55 Đặt mua
72 Vinaphone 0828.99.1975 1.740.000 58 Đặt mua
73 Vinaphone 082.888.1975 3.580.000 56 Đặt mua
74 Vinaphone 0858.58.1975 2.470.000 56 Đặt mua
75 Vinaphone 085.789.1975 2.470.000 59 Đặt mua
76 Vinaphone 082.999.1975 3.880.000 59 Đặt mua
77 Vinaphone 082889.1975 1.740.000 57 Đặt mua
78 Vinaphone 0824.22.1975 959.000 40 Đặt mua
79 Vinaphone 082.886.1975 1.740.000 54 Đặt mua
80 Vinaphone 0825.95.1975 1.034.000 51 Đặt mua