Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.32.1975 4.710.000 50 Đặt mua
2 Gmobile 0997.01.08.75 1.010.000 46 Đặt mua
3 Gmobile 0592.97.1975 2.690.000 54 Đặt mua
4 Gmobile 0592.99.1975 2.690.000 56 Đặt mua
5 Gmobile 0996.97.1975 734.000 62 Đặt mua
6 Gmobile 0995.33.1975 10.400.000 51 Đặt mua
7 Gmobile 0996.91.1975 734.000 56 Đặt mua
8 Gmobile 0996.93.1975 734.000 58 Đặt mua