Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 082.333.1975 1.034.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0839.33.1975 2.200.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 082.557.1975 959.000 49 Đặt mua
4 Vinaphone 0825.95.1975 1.034.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0838.77.1975 2.200.000 55 Đặt mua
6 Vinaphone 0819.44.1975 959.000 48 Đặt mua
7 Vinaphone 0823.93.1975 1.034.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0855.33.1975 1.190.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0823.92.1975 1.034.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0823.97.1975 1.034.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0828.98.1975 5.750.000 57 Đặt mua
12 Vinaphone 083.616.1975 2.200.000 46 Đặt mua
13 Vinaphone 0917.84.1975 3.380.000 51 Đặt mua
14 Vinaphone 082.885.1975 1.550.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.92.1975 1.550.000 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0819.49.1975 1.034.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 082399.1975 1.190.000 53 Đặt mua
18 Vinaphone 082.666.1975 3.580.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 081.737.1975 1.034.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 0825.93.1975 1.034.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0919.53.1975 3.280.000 49 Đặt mua
22 Vinaphone 083339.1975 2.380.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 082.551.1975 959.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0915.9.6.1975 2.470.000 52 Đặt mua
25 Vinaphone 083.678.1975 6.390.000 54 Đặt mua
26 Vinaphone 08.5555.1975 7.310.000 50 Đặt mua
27 Vinaphone 0838.1.6.1975 1.190.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 083.323.1975 1.190.000 41 Đặt mua
29 Vinaphone 0822.63.1975 959.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0823.91.1975 1.034.000 45 Đặt mua
31 Vinaphone 0822.66.1975 959.000 46 Đặt mua
32 Vinaphone 0822.62.1975 959.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0833.99.1975 2.470.000 54 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.31.1975 769.000 48 Đặt mua
35 Vinaphone 082.818.1975 1.650.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 0825.96.1975 1.034.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 081771.1975 2.200.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 0834.93.1975 1.190.000 49 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.88.1975 2.380.000 58 Đặt mua
40 Vinaphone 082.556.1975 959.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 0822.45.1975 959.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0839.66.1975 2.200.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0823.98.1975 1.190.000 52 Đặt mua
44 Vinaphone 081778.1975 2.380.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 082.246.1975 959.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1978.1975 4.590.000 55 Đặt mua
47 Vinaphone 082.888.1975 3.580.000 56 Đặt mua
48 Vinaphone 081776.1975 2.200.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 0834.67.1975 2.380.000 50 Đặt mua
50 Vinaphone 082.886.1975 1.740.000 54 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.97.1975 1.034.000 53 Đặt mua
52 Vinaphone 083338.1975 2.200.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 081782.1975 959.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.92.1975 1.034.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 0822.65.1975 959.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0858.58.1975 2.470.000 56 Đặt mua
57 Mobifone 09.08.01.03.75 1.290.000 33 Đặt mua
58 Mobifone 0937.43.1975 1.240.000 48 Đặt mua
59 Mobifone 0783.33.1975 1.740.000 46 Đặt mua
60 Mobifone 0937.42.1975 1.240.000 47 Đặt mua
61 Mobifone 0937.80.1975 1.240.000 49 Đặt mua
62 Mobifone 0931.24.1975 1.340.000 41 Đặt mua
63 Mobifone 09.080806.75 1.290.000 43 Đặt mua
64 Mobifone 0908.08.04.75 1.290.000 41 Đặt mua
65 Mobifone 0933.17.1975 1.740.000 45 Đặt mua
66 Viettel 0384.14.07.75 629.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0384.71.1975 850.000 45 Đặt mua
68 Viettel 0985.10.05.75 1.340.000 40 Đặt mua
69 Viettel 0377.07.06.75 559.000 42 Đặt mua
70 Viettel 0399.08.09.75 909.000 50 Đặt mua
71 Viettel 0395.26.12.75 909.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0336.09.05.75 909.000 38 Đặt mua
73 Viettel 0367.20.1975 1.980.000 40 Đặt mua
74 Viettel 0343.12.07.75 909.000 32 Đặt mua
75 Viettel 0393.01.11.75 909.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0345.26.09.75 909.000 41 Đặt mua
77 Viettel 0359.01.03.75 980.000 33 Đặt mua
78 Viettel 0367.22.07.75 909.000 39 Đặt mua
79 Viettel 0395.72.1975 1.690.000 48 Đặt mua
80 Viettel 0335.06.07.75 909.000 36 Đặt mua