Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.44.1980 1.190.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0376.59.1980 1.280.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0945.551.980 5.800.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 0836.261.980 2.400.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0792.59.1980 1.830.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0776.69.1980 1.830.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0768.66.1980 2.130.000 51 Đặt mua
8 Mobifone 0707.85.1980 2.600.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0765.83.1980 1.830.000 47 Đặt mua
10 Mobifone 0769.01.1980 1.830.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0798.35.1980 1.830.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0707.83.1980 2.600.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
15 Mobifone 0785.19.1980 1.830.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0778.97.1980 2.130.000 56 Đặt mua
17 Mobifone 0769.60.1980 1.180.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0352.81.1980 1.830.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0764.15.1980 1.830.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 0762.21.1980 1.830.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 0785.95.1980 1.830.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0703.25.1980 1.680.000 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0765.66.1980 2.130.000 48 Đặt mua
25 Mobifone 0764.98.1980 1.830.000 52 Đặt mua
26 Vinaphone 0829.63.1980 1.830.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0784.34.1980 1.830.000 44 Đặt mua
28 Viettel 0364.87.1980 1.830.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0797.59.1980 1.680.000 55 Đặt mua
30 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
31 Viettel 0393.19.1980 1.830.000 43 Đặt mua
32 Mobifone 07.03.08.1980 5.000.000 36 Đặt mua
33 Viettel 0357.62.1980 1.830.000 41 Đặt mua
34 Vietnamobile 0567.72.1980 880.000 45 Đặt mua
35 Mobifone 0796.06.1980 1.830.000 46 Đặt mua
36 Mobifone 0786.06.1980 1.830.000 45 Đặt mua
37 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
38 Mobifone 0786.57.1980 1.830.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0766.21.1980 1.830.000 40 Đặt mua
40 Viettel 0365.46.1980 1.830.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0785.96.1980 1.830.000 53 Đặt mua
42 Mobifone 0798.22.1980 2.130.000 46 Đặt mua
43 Mobifone 0786.01.1980 1.830.000 40 Đặt mua
44 Mobifone 0773.86.1980 1.830.000 49 Đặt mua
45 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Đặt mua
46 Vietnamobile 0587.84.1980 810.000 50 Đặt mua
47 Mobifone 0773.71.1980 1.830.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0786.31.1980 1.830.000 43 Đặt mua
49 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Đặt mua
50 Mobifone 0703.50.1980 1.180.000 33 Đặt mua
51 Mobifone 0798.23.1980 1.830.000 47 Đặt mua
52 Mobifone 0786.70.1980 1.180.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Đặt mua
54 Mobifone 0797.63.1980 1.830.000 50 Đặt mua
55 Mobifone 0707.87.1980 2.600.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0358.92.1980 1.830.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 077.5.02.1980 1.900.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0707.31.1980 2.600.000 36 Đặt mua
59 Mobifone 0773.62.1980 1.830.000 43 Đặt mua
60 Mobifone 0799.97.1980 2.600.000 59 Đặt mua
61 Viettel 0383.92.1980 1.830.000 43 Đặt mua
62 Viettel 0368.87.1980 1.830.000 50 Đặt mua
63 Mobifone 0703.59.1980 1.830.000 42 Đặt mua
64 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Đặt mua
66 Mobifone 0786.47.1980 1.830.000 50 Đặt mua
67 Mobifone 0769.62.1980 1.830.000 48 Đặt mua
68 Mobifone 0786.04.1980 1.830.000 43 Đặt mua
69 Mobifone 0763.18.1980 1.830.000 43 Đặt mua
70 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Đặt mua
71 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
72 Mobifone 0707.86.1980 2.900.000 46 Đặt mua
73 Mobifone 0784.88.1980 2.130.000 53 Đặt mua
74 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Đặt mua
75 Viettel 0356.70.1980 1.180.000 39 Đặt mua
76 Vinaphone 0829.14.1980 1.830.000 42 Đặt mua
77 Viettel 0393.00.1980 1.180.000 33 Đặt mua
78 Mobifone 0793.04.1980 1.830.000 41 Đặt mua
79 Mobifone 0766.15.1980 1.830.000 43 Đặt mua
80 Viettel 0398.69.1980 1.830.000 53 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

DMCA.com Protection Status