STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.18.10.88 630.000đ 42 Đặt mua
2 Vietnamobile 0589.08.01.88 630.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.46.1988 980.000đ 52 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.44.1988 980.000đ 54 Đặt mua
5 Vietnamobile 0589.991.988 10.000.000đ 66 Đặt mua
6 Vietnamobile 0585.20.1988 1.200.000đ 46 Đặt mua
7 Vietnamobile 0523.22.08.88 2.110.000đ 38 Đặt mua
8 Vietnamobile 058509.6.7.88 770.000đ 56 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.18.01.88 620.000đ 36 Đặt mua
10 Vietnamobile 0568.16.01.88 620.000đ 43 Đặt mua
11 Vietnamobile 056805.7.6.88 700.000đ 53 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.31.06.88 620.000đ 43 Đặt mua
13 Vietnamobile 056.29.9.1988 5.000.000đ 57 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.17.01.88 620.000đ 35 Đặt mua
15 Vietnamobile 0586.30.08.88 2.110.000đ 46 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.06.08.88 12.000.000đ 47 Đặt mua
17 Vietnamobile 05892.26.3.88 770.000đ 51 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.27.06.88 650.000đ 41 Đặt mua
19 Vietnamobile 05658.28.1.88 700.000đ 51 Đặt mua
20 Gmobile 0593.27.08.88 7.000.000đ 50 Đặt mua
21 Vietnamobile 0586.09.03.88 620.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0523.12.01.88 620.000đ 30 Đặt mua
23 Vietnamobile 05899.00.6.88 700.000đ 53 Đặt mua
24 Vietnamobile 05890.05.6.88 700.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1988 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3