Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.71.1988 1.830.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0703.25.1988 1.680.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 0786.67.1988 1.680.000 60 Đặt mua
4 Mobifone 0764.20.1988 1.180.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 0785.96.1988 1.830.000 61 Đặt mua
6 Mobifone 0707.35.1988 2.600.000 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 0583.46.1988 810.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0704.41.1988 1.830.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 0784.73.1988 1.830.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 0764.84.1988 1.830.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0703.47.1988 1.830.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 0797.71.1988 1.830.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0703.61.1988 1.830.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0764.61.1988 1.830.000 50 Đặt mua
15 Mobifone 0797.41.1988 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 0786.44.1988 1.830.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0786.28.1988 1.680.000 57 Đặt mua
18 Mobifone 0784.45.1988 1.830.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 0786.40.1988 1.180.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 0764.07.1988 1.830.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0769.62.1988 1.830.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0775.64.1988 1.830.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0764.25.1988 1.830.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0786.04.1988 1.830.000 51 Đặt mua
25 Mobifone 0703.64.1988 1.830.000 46 Đặt mua
26 Vietnamobile 0587.44.1988 810.000 54 Đặt mua
27 Mobifone 0764.51.1988 1.830.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0786.57.1988 1.830.000 59 Đặt mua
29 Mobifone 077.5.02.1988 1.900.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0798.93.1988 2.050.000 62 Đặt mua
31 Mobifone 0764.98.1988 1.830.000 60 Đặt mua
32 Mobifone 0707.83.1988 2.600.000 51 Đặt mua
33 Mobifone 07.9993.1988 2.050.000 63 Đặt mua
34 Mobifone 0786.64.1988 1.830.000 57 Đặt mua
35 Vinaphone 0941.82.1988 3.500.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 0943.46.1988 2.940.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.49.1988 2.500.000 57 Đặt mua
38 Vinaphone 0917.83.1988 3.900.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0798.90.1988 2.050.000 59 Đặt mua
40 Mobifone 0792.81.1988 1.740.000 53 Đặt mua
41 Mobifone 0785.76.1988 1.730.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0797.51.1988 1.850.000 55 Đặt mua
43 Mobifone 0797.95.1988 2.050.000 63 Đặt mua
44 Mobifone 0907.8.5.1988 3.730.000 55 Đặt mua
45 Mobifone 0939.7.3.1988 3.910.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0797.09.1988 1.900.000 58 Đặt mua
47 Mobifone 0797.03.1988 1.900.000 52 Đặt mua
48 Mobifone 0778.06.1988 2.090.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 07.03.04.1988 5.230.000 40 Đặt mua
50 Mobifone 0778.02.1988 2.080.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0779.06.1988 2.090.000 55 Đặt mua
52 Mobifone 0705.63.1988 1.500.000 47 Đặt mua
53 Mobifone 0775.04.1988 1.860.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 094.262.1988 5.000.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 094.123.1988 9.900.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 094.183.1988 5.000.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 0911.74.1988 2.200.000 48 Đặt mua
58 Vinaphone 0948.74.1988 3.000.000 58 Đặt mua
59 Vinaphone 0945.99.1988 7.900.000 62 Đặt mua
60 Vinaphone 0948.33.1988 5.000.000 53 Đặt mua
61 Vinaphone 0946.55.1988 5.000.000 55 Đặt mua
62 Mobifone 0774.371.988 1.145.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0794.80.1988 840.000 54 Đặt mua
64 Mobifone 0786.89.1988 2.600.000 64 Đặt mua
65 Mobifone 0777.59.1988 1.800.000 61 Đặt mua
66 Mobifone 0799.79.1988 7.500.000 67 Đặt mua
67 Vietnamobile 0927.30.1988 1.790.000 47 Đặt mua
68 Mobifone 0785.43.1988 1.700.000 53 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.29.07.1988 16.000.000 53 Đặt mua
70 Mobifone 0798.74.1988 1.100.000 61 Đặt mua
71 Mobifone 0784.77.1988 840.000 59 Đặt mua
72 Vietnamobile 09.21.05.1988 18.000.000 43 Đặt mua
73 Viettel 0976.80.1988 6.000.000 56 Đặt mua
74 Vietnamobile 09.23.02.1988 16.000.000 42 Đặt mua
75 Mobifone 0798.94.1988 1.100.000 63 Đặt mua
76 Mobifone 0795.20.1988 1.000.000 49 Đặt mua
77 Viettel 0977.03.1988 15.000.000 52 Đặt mua
78 Vietnamobile 0563.37.1988 1.600.000 50 Đặt mua
79 Mobifone 0908.561988 10.000.000 54 Đặt mua
80 Vietnamobile 0528.6.3.1988 1.920.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status