Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0945.49.1988 2.500.000 57 Đặt mua
2 Vinaphone 0941.82.1988 3.500.000 50 Đặt mua
3 Vinaphone 0943.46.1988 3.000.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0917.83.1988 3.900.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0907.8.5.1988 3.650.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0939.7.3.1988 3.830.000 57 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.55.1988 5.000.000 55 Đặt mua
8 Vinaphone 0948.74.1988 3.000.000 58 Đặt mua
9 Vinaphone 094.183.1988 5.000.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 094.262.1988 5.000.000 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0948.33.1988 5.000.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 0911.74.1988 2.200.000 48 Đặt mua
13 Vietnamobile 0927.19.1988 5.000.000 54 Đặt mua
14 Vietnamobile 0927.18.1988 5.000.000 53 Đặt mua
15 Vietnamobile 0929.51.1988 3.600.000 52 Đặt mua
16 Vietnamobile 0924.84.1988 2.800.000 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.24.1988 2.800.000 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.73.1988 3.600.000 53 Đặt mua
19 Vietnamobile 0927.82.1988 2.500.000 54 Đặt mua
20 Vietnamobile 0928.24.1988 2.000.000 51 Đặt mua
21 Vietnamobile 0928.44.1988 3.500.000 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 092.18.4.1988 4.500.000 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.92.1988 2.000.000 55 Đặt mua
24 Vietnamobile 092.12.4.1988 4.500.000 44 Đặt mua
25 Vietnamobile 0925.74.1988 2.800.000 53 Đặt mua
26 Vietnamobile 0927.62.1988 2.000.000 52 Đặt mua
27 Vietnamobile 0927.48.1988 2.000.000 56 Đặt mua
28 Vietnamobile 0923.67.1988 3.600.000 53 Đặt mua
29 Vietnamobile 0927.75.1988 3.600.000 56 Đặt mua
30 Vietnamobile 0928.14.1988 2.050.000 50 Đặt mua
31 Vietnamobile 0929.57.1988 3.600.000 58 Đặt mua
32 Vietnamobile 0927.74.1988 2.800.000 55 Đặt mua
33 Vietnamobile 0929.44.1988 3.300.000 54 Đặt mua
34 Vietnamobile 0929.31.1988 3.600.000 50 Đặt mua
35 Vietnamobile 0925.72.1988 4.500.000 51 Đặt mua
36 Vietnamobile 0927.71.1988 3.600.000 52 Đặt mua
37 Vietnamobile 0929.47.1988 3.500.000 57 Đặt mua
38 Vietnamobile 0929.65.1988 3.600.000 57 Đặt mua
39 Vietnamobile 0924.87.1988 2.800.000 56 Đặt mua
40 Vietnamobile 0929.43.1988 2.800.000 53 Đặt mua
41 Vietnamobile 0927.39.1988 3.600.000 56 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.73.1988 3.600.000 56 Đặt mua
43 Vietnamobile 0923.58.1988 3.600.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0932.43.1988 4.000.000 47 Đặt mua
45 Mobifone 0932.54.1988 4.000.000 49 Đặt mua
46 Mobifone 0935.42.1988 4.760.000 49 Đặt mua
47 Vinaphone 0918.53.1988 3.000.000 52 Đặt mua
48 Vinaphone 0916.74.1988 2.500.000 53 Đặt mua
49 Vinaphone 0946.43.1988 2.390.000 52 Đặt mua
50 Vinaphone 0945.74.1988 2.000.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 0945.33.1988 3.390.000 50 Đặt mua
52 Vinaphone 0947.62.1988 2.390.000 54 Đặt mua
53 Vinaphone 0941.97.1988 2.890.000 56 Đặt mua
54 Vinaphone 0948.52.1988 2.890.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0949.21.1988 2.390.000 51 Đặt mua
56 Vinaphone 0948.16.1988 3.390.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0942.57.1988 2.890.000 53 Đặt mua
58 Vinaphone 0943.85.1988 2.390.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0949.14.1988 2.390.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0944.97.1988 2.390.000 59 Đặt mua
61 Vinaphone 0947.09.1988 2.390.000 55 Đặt mua
62 Vinaphone 0947.92.1988 2.390.000 57 Đặt mua
63 Mobifone 0938.47.1988 3.790.000 57 Đặt mua
64 Mobifone 0933.09.1988 4.750.000 50 Đặt mua
65 Mobifone 0937.34.1988 4.890.000 52 Đặt mua
66 Mobifone 0934.73.1988 4.890.000 52 Đặt mua
67 Vinaphone 091.14.0.1988 4.850.000 41 Đặt mua
68 Vinaphone 0943.7.1.1988 4.290.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 0935.74.1988 3.430.000 54 Đặt mua
70 Vietnamobile 0927.65.1988 4.000.000 55 Đặt mua
71 Vietnamobile 0928.40.1988 2.910.000 49 Đặt mua
72 Vietnamobile 0927.52.1988 3.750.000 51 Đặt mua
73 Mobifone 0937.511988 5.000.000 51 Đặt mua
74 Mobifone 0937.43.1988 3.600.000 52 Đặt mua
75 Mobifone 0937.60.1988 2.500.000 51 Đặt mua
76 Mobifone 09012.01988 5.000.000 38 Đặt mua
77 Mobifone 0904.731988 3.500.000 49 Đặt mua
78 Mobifone 0937.94.1988 2.670.000 58 Đặt mua
79 Vietnamobile 0923.82.1988 2.510.000 50 Đặt mua
80 Vinaphone 0941.25.1988 4.390.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status