Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.31.1988 12.000.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0984.44.1988 20.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0961.35.1988 12.000.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0976.71.1988 12.000.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0977.10.1988 12.000.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0965.71.1988 10.000.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0973.65.1988 10.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0961.92.1988 12.000.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0987.63.1988 12.000.000 59 Đặt mua
10 Viettel 0965.43.1988 10.900.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0971.67.1988 10.900.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0971.73.1988 10.900.000 53 Đặt mua
13 Viettel 0979.46.1988 17.100.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0977.39.1988 17.800.000 61 Đặt mua
15 Viettel 096.118.1988 18.000.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0985.78.1988 15.200.000 63 Đặt mua
17 Viettel 0962.16.1988 15.200.000 50 Đặt mua
18 Vinaphone 09.1984.1988 13.000.000 57 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.25.07.1988 19.500.000 49 Đặt mua
20 Mobifone 09.31.01.1988 19.500.000 40 Đặt mua
21 Mobifone 0908.25.1988 10.000.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0908.44.1988 10.000.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 09.3303.1988 10.000.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0939.89.1988 18.000.000 64 Đặt mua
25 Mobifone 0908.561988 10.000.000 54 Đặt mua
26 Mobifone 09.3103.1988 19.000.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0907.09.1988 16.000.000 51 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.25.06.1988 16.000.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0971.83.1988 10.600.000 54 Đặt mua
30 Viettel 098.9.07.1988 15.000.000 59 Đặt mua
31 Viettel 0989.57.1988 12.000.000 64 Đặt mua
32 Vietnamobile 05.22.01.1988 10.600.000 36 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.22.07.1988 15.800.000 46 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.23.05.1988 12.000.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 090.799.1988 15.000.000 60 Đặt mua
36 Vietnamobile 05.23.08.1988 10.500.000 44 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.2525.1988 18.000.000 49 Đặt mua
38 Viettel 096.14.7.1988 12.000.000 53 Đặt mua
39 Mobifone 093.186.1988 14.700.000 53 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.22.10.1988 12.000.000 36 Đặt mua
41 Viettel 096.24.3.1988 12.000.000 50 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.22.04.1988 10.500.000 39 Đặt mua
43 Viettel 0987.92.1988 10.700.000 61 Đặt mua
44 Viettel 0978.44.1988 10.500.000 58 Đặt mua
45 Viettel 097.17.6.1988 12.000.000 56 Đặt mua
46 Viettel 097.18.4.1988 12.000.000 55 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.25.02.1988 16.000.000 44 Đặt mua
48 Viettel 096.20.4.1988 12.000.000 47 Đặt mua
49 Vietnamobile 05.22.08.1988 10.700.000 43 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.24.06.1988 17.100.000 47 Đặt mua
51 Vietnamobile 05.22.03.1988 10.600.000 38 Đặt mua
52 Vietnamobile 05.28.07.1988 10.600.000 48 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.25.03.1988 16.000.000 45 Đặt mua
54 Mobifone 0933.98.1988 15.200.000 58 Đặt mua
55 Vietnamobile 05.28.09.1988 10.700.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 0912.39.1988 18.000.000 50 Đặt mua
57 Viettel 0977.03.1988 15.000.000 52 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.23.06.1988 15.000.000 46 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.27.01.1988 15.800.000 45 Đặt mua
60 Vietnamobile 0923.99.1988 12.000.000 58 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.28.04.1988 16.000.000 49 Đặt mua
62 Vietnamobile 05.28.05.1988 10.600.000 46 Đặt mua
63 Vietnamobile 05.22.09.1988 10.500.000 44 Đặt mua
64 Viettel 0982.75.1988 13.100.000 57 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.23.02.1988 15.800.000 42 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.28.05.1988 16.000.000 50 Đặt mua
67 Viettel 097.17.4.1988 11.000.000 54 Đặt mua
68 Viettel 0975.33.1988 12.000.000 53 Đặt mua
69 Vietnamobile 05.23.12.1988 10.600.000 39 Đặt mua
70 Viettel 0989.97.1988 15.000.000 68 Đặt mua
71 Viettel 0965.08.1988 12.000.000 54 Đặt mua
72 Vinaphone 0918.32.1988 10.000.000 49 Đặt mua
73 Viettel 0985.26.1988 16.000.000 56 Đặt mua
74 Vietnamobile 09.29.07.1988 15.800.000 53 Đặt mua
75 Viettel 0982.56.1988 13.100.000 56 Đặt mua
76 Vietnamobile 09.24.03.1988 12.000.000 44 Đặt mua
77 Viettel 0985.03.1988 15.000.000 51 Đặt mua
78 Vietnamobile 09.26.07.1988 16.000.000 50 Đặt mua
79 Viettel 0967.56.1988 12.000.000 59 Đặt mua
80 Vietnamobile 09.21.05.1988 18.000.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status