Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0944.97.1988 2.390.000 59 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.14.1988 2.390.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 0942.57.1988 2.890.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.16.1988 3.390.000 54 Đặt mua
5 Vinaphone 0947.92.1988 2.390.000 57 Đặt mua
6 Vinaphone 0943.85.1988 2.390.000 55 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.43.1988 2.390.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.21.1988 2.390.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.74.1988 2.000.000 55 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.09.1988 2.390.000 55 Đặt mua
11 Vinaphone 0948.52.1988 2.890.000 54 Đặt mua
12 Vinaphone 0941.97.1988 2.890.000 56 Đặt mua
13 Vinaphone 0947.62.1988 2.390.000 54 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.33.1988 3.390.000 50 Đặt mua
15 Mobifone 0907.38.1988 6.180.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 0938.82.1988 6.350.000 56 Đặt mua
17 Mobifone 0933.09.1988 4.750.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0938.47.1988 3.790.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0971.73.1988 10.900.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0979.46.1988 17.100.000 61 Đặt mua
21 Viettel 0971.67.1988 10.900.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0965.43.1988 10.900.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 0937.34.1988 4.890.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 0934.73.1988 4.890.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 0926.94.1988 1.400.000 56 Đặt mua
26 Vietnamobile 0562.04.1988 1.175.000 43 Đặt mua
27 Vietnamobile 0927.40.1988 1.175.000 48 Đặt mua
28 Mobifone 0939.63.1988 5.500.000 56 Đặt mua
29 Mobifone 0936.65.1988 6.660.000 55 Đặt mua
30 Viettel 0977.39.1988 17.800.000 61 Đặt mua
31 Viettel 096.118.1988 18.000.000 51 Đặt mua
32 Viettel 0985.78.1988 15.200.000 63 Đặt mua
33 Viettel 0978.54.1988 9.380.000 59 Đặt mua
34 Viettel 0962.16.1988 15.200.000 50 Đặt mua
35 Vinaphone 09.1984.1988 13.000.000 57 Đặt mua
36 Vinaphone 0911.80.1988 6.650.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 091.14.0.1988 4.850.000 41 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.1.3.1988 5.770.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0943.7.1.1988 4.290.000 50 Đặt mua
40 Vinaphone 0916.5.1.1988 6.460.000 48 Đặt mua
41 Vietnamobile 0563.95.1988 820.000 54 Đặt mua
42 Vietnamobile 0563.61.1988 960.000 47 Đặt mua
43 Vietnamobile 0563.46.1988 820.000 50 Đặt mua
44 Vietnamobile 0928.53.1988 990.000 53 Đặt mua
45 Vietnamobile 0563.97.1988 810.000 56 Đặt mua
46 Vietnamobile 0563.64.1988 820.000 50 Đặt mua
47 Vietnamobile 0925.78.1988 1.260.000 57 Đặt mua
48 Vietnamobile 0927.80.1988 960.000 52 Đặt mua
49 Vietnamobile 0563.94.1988 810.000 53 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.46.1988 1.250.000 53 Đặt mua
51 Vietnamobile 0563.96.1988 820.000 55 Đặt mua
52 Vietnamobile 0569.96.1988 790.000 61 Đặt mua
53 Viettel 0963.46.1988 6.900.000 54 Đặt mua
54 Mobifone 0931.35.1988 6.800.000 47 Đặt mua
55 Mobifone 0935.74.1988 3.430.000 54 Đặt mua
56 Vietnamobile 0929.22.1988 6.000.000 50 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.25.07.1988 19.500.000 49 Đặt mua
58 Vietnamobile 0925.24.1988 5.500.000 48 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.2772.1988 7.500.000 53 Đặt mua
60 Vietnamobile 0927.65.1988 4.000.000 55 Đặt mua
61 Vietnamobile 0928.6.1.1988 7.000.000 52 Đặt mua
62 Mobifone 090.185.1988 9.880.000 49 Đặt mua
63 Mobifone 09.31.01.1988 19.500.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 090.184.1988 8.000.000 48 Đặt mua
65 Mobifone 0903.21.1988 9.880.000 41 Đặt mua
66 Vietnamobile 0927.52.1988 3.750.000 51 Đặt mua
67 Vietnamobile 0928.40.1988 2.910.000 49 Đặt mua
68 Mobifone 0902.95.1988 5.390.000 51 Đặt mua
69 Mobifone 0904.731988 3.500.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 09012.01988 5.000.000 38 Đặt mua
71 Mobifone 0908.44.1988 10.000.000 51 Đặt mua
72 Mobifone 0937.60.1988 2.500.000 51 Đặt mua
73 Mobifone 0908.25.1988 10.000.000 50 Đặt mua
74 Mobifone 0939.89.1988 18.000.000 64 Đặt mua
75 Mobifone 0908.561988 10.000.000 54 Đặt mua
76 Mobifone 0937.43.1988 3.600.000 52 Đặt mua
77 Mobifone 09.3303.1988 10.000.000 44 Đặt mua
78 Mobifone 0937.511988 5.000.000 51 Đặt mua
79 Mobifone 0933.82.1988 5.500.000 51 Đặt mua
80 Mobifone 09.3103.1988 19.000.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status