Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0928.31.1988 1.700.000 49 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.08.1988 1.290.000 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.22.09.1988 10.500.000 44 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.80.1988 5.370.000 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.26.07.1988 16.000.000 50 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.28.07.1988 10.600.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0979.79.1988 89.400.000 67 Đặt mua
8 Vietnamobile 0924.73.1988 1.530.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0961.70.1988 6.000.000 49 Đặt mua
10 Vietnamobile 0522.15.1988 1.230.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0905.981.988 5.860.000 57 Đặt mua
12 Vietnamobile 0925.2.1.1988 1.530.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0971.34.1988 7.000.000 50 Đặt mua
14 Vietnamobile 092.29.7.1988 7.200.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0961.53.1988 8.890.000 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.28.12.1988 9.000.000 44 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.2525.1988 18.000.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 0918.32.1988 10.000.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0981.39.1988 23.500.000 56 Đặt mua
20 Viettel 097.18.4.1988 12.000.000 55 Đặt mua
21 Vietnamobile 0927.6.3.1988 3.250.000 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0586.79.1988 2.050.000 61 Đặt mua
23 Vietnamobile 0584.38.1988 1.850.000 54 Đặt mua
24 Gmobile 059.29.8.1988 4.430.000 59 Đặt mua
25 Vietnamobile 05.22.04.1988 10.500.000 39 Đặt mua
26 Vietnamobile 05.23.03.1988 9.000.000 39 Đặt mua
27 Vietnamobile 0927.42.1988 2.670.000 50 Đặt mua
28 Vietnamobile 0921.37.1988 2.780.000 48 Đặt mua
29 Vietnamobile 056.468.1988 2.400.000 55 Đặt mua
30 Vinaphone 0949.53.1988 4.820.000 56 Đặt mua
31 Viettel 0975.99.1988 28.000.000 65 Đặt mua
32 Vinaphone 094.352.1988 3.290.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0969.04.1988 20.000.000 54 Đặt mua
34 Vietnamobile 0587.5.6.1988 950.000 57 Đặt mua
35 Vietnamobile 0928.77.1988 2.930.000 59 Đặt mua
36 Vietnamobile 05.23.11.1988 3.990.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0985.03.1988 15.000.000 51 Đặt mua
38 Viettel 0975.33.1988 12.000.000 53 Đặt mua
39 Vietnamobile 05.23.01.1988 9.000.000 37 Đặt mua
40 Vietnamobile 052.234.1988 3.000.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 090.799.1988 15.000.000 60 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.80.1988 3.000.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0963.47.1988 6.360.000 55 Đặt mua
44 Vietnamobile 0563.84.1988 1.410.000 52 Đặt mua
45 Vietnamobile 0925.71.1988 3.490.000 50 Đặt mua
46 Vietnamobile 052.279.1988 3.600.000 51 Đặt mua
47 Viettel 0977.03.1988 15.000.000 52 Đặt mua
48 Vietnamobile 058.71.7.1988 3.030.000 54 Đặt mua
49 Vietnamobile 0585.2.6.1988 960.000 52 Đặt mua
50 Vietnamobile 0587.5.7.1988 940.000 58 Đặt mua
51 Viettel 0963.49.1988 4.750.000 57 Đặt mua
52 Viettel 096.14.3.1988 9.900.000 49 Đặt mua
53 Viettel 098.9.07.1988 15.000.000 59 Đặt mua
54 Viettel 096.14.6.1988 9.900.000 52 Đặt mua
55 Vietnamobile 0562.47.1988 2.670.000 50 Đặt mua
56 Vietnamobile 0929.8.4.1988 2.500.000 58 Đặt mua
57 Vietnamobile 05.22.02.1988 9.000.000 37 Đặt mua
58 Vietnamobile 0926.44.1988 3.410.000 51 Đặt mua
59 Vietnamobile 05.28.10.1988 9.000.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 0585.67.1988 2.990.000 57 Đặt mua
61 Vinaphone 0912.39.1988 18.000.000 50 Đặt mua
62 Vietnamobile 05.28.04.1988 9.000.000 45 Đặt mua
63 Vietnamobile 0586.42.1988 770.000 51 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.22.07.1988 15.800.000 46 Đặt mua
65 Viettel 0973.67.1988 7.250.000 58 Đặt mua
66 Vietnamobile 0926.53.1988 2.920.000 51 Đặt mua
67 Vietnamobile 0563.86.1988 1.420.000 54 Đặt mua
68 Vietnamobile 0925.76.1988 3.180.000 55 Đặt mua
69 Vietnamobile 0583.35.1988 890.000 50 Đặt mua
70 Vinaphone 09.1985.1988 23.800.000 58 Đặt mua
71 Vietnamobile 0587.67.1988 1.070.000 59 Đặt mua
72 Vietnamobile 09.21.04.1988 18.000.000 42 Đặt mua
73 Viettel 098.16.4.1988 12.000.000 54 Đặt mua
74 Gmobile 059.29.7.1988 4.430.000 58 Đặt mua
75 Vinaphone 0948.72.1988 5.500.000 56 Đặt mua
76 Vietnamobile 0565.61.1988 1.100.000 49 Đặt mua
77 Vietnamobile 0589.42.1988 770.000 54 Đặt mua
78 Vietnamobile 056.88.11988 2.960.000 54 Đặt mua
79 Vietnamobile 0583.68.1988 1.100.000 56 Đặt mua
80 Vietnamobile 0563.37.1988 1.600.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status