Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.46.1988 810.000 52 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.44.1988 810.000 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0565.54.1988 770.000 51 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.54.1988 770.000 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 0523.87.1988 910.000 51 Đặt mua
6 Vietnamobile 0528.62.1988 810.000 49 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.84.1988 799.000 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0528.00.1988 820.000 41 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.82.1988 950.000 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.35.1988 890.000 50 Đặt mua
11 Vietnamobile 0585.97.1988 990.000 60 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.97.1988 810.000 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0563.95.1988 820.000 54 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.61.1988 960.000 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.64.1988 820.000 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.96.1988 820.000 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0563.94.1988 810.000 53 Đặt mua
18 Vietnamobile 0563.46.1988 820.000 50 Đặt mua
19 Vietnamobile 0569.96.1988 790.000 61 Đặt mua
20 Vietnamobile 0564.62.1988 880.000 49 Đặt mua
21 Vietnamobile 0589.4.8.1988 960.000 60 Đặt mua
22 Vietnamobile 0582.1.5.1988 960.000 47 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.6.4.1988 960.000 55 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.5.7.1988 960.000 58 Đặt mua
25 Vietnamobile 0523.7.5.1988 960.000 48 Đặt mua
26 Vietnamobile 0587.5.4.1988 920.000 55 Đặt mua
27 Vietnamobile 0589.51.1988 910.000 54 Đặt mua
28 Vietnamobile 0587.5.3.1988 960.000 54 Đặt mua
29 Vietnamobile 0587.6.1.1988 960.000 53 Đặt mua
30 Vietnamobile 0587.6.2.1988 960.000 54 Đặt mua
31 Vietnamobile 0523.5.1.1988 960.000 42 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.40.1988 960.000 50 Đặt mua
33 Vietnamobile 0587.2.8.1988 960.000 56 Đặt mua
34 Vietnamobile 0585.2.6.1988 960.000 52 Đặt mua
35 Vietnamobile 0584.8.1.1988 960.000 52 Đặt mua
36 Vietnamobile 0528.3.6.1988 960.000 50 Đặt mua
37 Vietnamobile 0584.4.8.1988 960.000 55 Đặt mua
38 Vietnamobile 0587.3.7.1988 960.000 56 Đặt mua
39 Vietnamobile 0587.30.1988 960.000 49 Đặt mua
40 Vietnamobile 0523.3.1.1988 960.000 40 Đặt mua
41 Vietnamobile 0586.1.5.1988 910.000 51 Đặt mua
42 Vietnamobile 0587.5.6.1988 960.000 57 Đặt mua
43 Vietnamobile 0565.22.1988 980.000 46 Đặt mua
44 Vietnamobile 0587.05.1988 980.000 51 Đặt mua
45 Vietnamobile 0582.17.1988 770.000 49 Đặt mua
46 Vietnamobile 0562.13.1988 770.000 43 Đặt mua
47 Vietnamobile 0585.17.1988 960.000 52 Đặt mua
48 Vietnamobile 0562.14.1988 770.000 44 Đặt mua
49 Vietnamobile 058.23.8.1988 840.000 52 Đặt mua
50 Vietnamobile 0589.42.1988 770.000 54 Đặt mua
51 Vietnamobile 0586.17.1988 960.000 53 Đặt mua
52 Vietnamobile 0584.3.2.1988 910.000 48 Đặt mua
53 Vietnamobile 0583.00.1988 840.000 42 Đặt mua
54 Vietnamobile 058.30.3.1988 840.000 45 Đặt mua
55 Vietnamobile 058.30.5.1988 840.000 47 Đặt mua
56 Vietnamobile 0589.40.1988 960.000 52 Đặt mua
57 Vietnamobile 0586.42.1988 770.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status