Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.39.1988 1.250.000 48 Đặt mua
2 Vietnamobile 0522.89.1988 1.250.000 52 Đặt mua
3 Vietnamobile 0522.15.1988 1.230.000 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 0562.04.1988 1.175.000 43 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.03.1988 1.250.000 44 Đặt mua
6 Vietnamobile 0522.43.1988 1.230.000 42 Đặt mua
7 Vietnamobile 0563.26.1988 1.230.000 48 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.27.1988 1.790.000 55 Đặt mua
9 Vietnamobile 0562.95.1988 1.900.000 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.97.1988 1.230.000 62 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.27.1988 1.790.000 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.72.1988 1.250.000 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0562.25.1988 1.230.000 46 Đặt mua
14 Vietnamobile 0568.03.1988 1.330.000 48 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.52.1988 1.250.000 47 Đặt mua
16 Vietnamobile 052.24.1.1988 1.210.000 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 056.22.3.1988 1.900.000 44 Đặt mua
18 Vietnamobile 0589.69.1988 1.900.000 63 Đặt mua
19 Vietnamobile 056.25.3.1988 1.290.000 47 Đặt mua
20 Vietnamobile 056.22.1.1988 1.530.000 42 Đặt mua
21 Vietnamobile 052.25.1.1988 1.250.000 41 Đặt mua
22 Vietnamobile 0528.6.3.1988 1.920.000 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 056.28.1.1988 1.290.000 48 Đặt mua
24 Vietnamobile 0586.45.1988 1.030.000 54 Đặt mua
25 Vietnamobile 0582.77.1988 1.250.000 55 Đặt mua
26 Vietnamobile 052.23.1.1988 1.480.000 39 Đặt mua
27 Vietnamobile 0565.21.1988 1.250.000 45 Đặt mua
28 Vietnamobile 0584.16.1988 1.180.000 50 Đặt mua
29 Vietnamobile 0584.38.1988 1.840.000 54 Đặt mua
30 Vietnamobile 0565.61.1988 1.150.000 49 Đặt mua
31 Vietnamobile 0584.05.1988 1.100.000 48 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.67.1988 1.070.000 59 Đặt mua
33 Vietnamobile 058.939.1988 1.250.000 60 Đặt mua
34 Vietnamobile 0563.84.1988 1.410.000 52 Đặt mua
35 Vietnamobile 0587.36.1988 1.110.000 55 Đặt mua
36 Vietnamobile 0563.86.1988 1.420.000 54 Đặt mua
37 Vietnamobile 0584.08.1988 1.270.000 51 Đặt mua
38 Vietnamobile 0583.68.1988 1.100.000 56 Đặt mua
39 Vietnamobile 0563.55.1988 1.380.000 50 Đặt mua
40 Vietnamobile 0523.00.1988 1.800.000 36 Đặt mua
41 Vietnamobile 0563.37.1988 1.600.000 50 Đặt mua
42 Vietnamobile 0528.85.1988 1.400.000 54 Đặt mua
43 Vietnamobile 0569.82.1988 1.840.000 56 Đặt mua
44 Vietnamobile 0522.96.1988 1.850.000 50 Đặt mua
45 Vietnamobile 0564.95.1988 1.410.000 55 Đặt mua
46 Vietnamobile 0587.81.1988 1.380.000 55 Đặt mua
47 Vietnamobile 0583.65.1988 1.150.000 53 Đặt mua
48 Vietnamobile 0564.74.1988 1.450.000 52 Đặt mua
49 Vietnamobile 0562.41.1988 1.420.000 44 Đặt mua
50 Vietnamobile 0586.61.1988 1.015.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status