Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.23.02.1988 9.000.000 38 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.23.03.1988 9.000.000 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.8686.1988 7.040.000 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 056.29.9.1988 6.000.000 57 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.6886.1988 7.200.000 59 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.23.06.1988 9.000.000 42 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.22.05.1988 5.000.000 40 Đặt mua
8 Vietnamobile 052.286.1988 5.400.000 49 Đặt mua
9 Vietnamobile 05.28.10.1988 9.000.000 42 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.22.02.1988 9.000.000 37 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.22.12.1988 9.000.000 38 Đặt mua
12 Vietnamobile 0589.99.1988 9.500.000 66 Đặt mua
13 Vietnamobile 05.23.01.1988 9.000.000 37 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.28.12.1988 9.000.000 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.28.04.1988 9.000.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status