Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0586.210.888 2.990.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0522.28.1988 2.690.000 45 Đặt mua
3 Vietnamobile 0582.34.1988 2.060.000 48 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.85.1988 2.540.000 59 Đặt mua
5 Vietnamobile 056.29.9.1988 4.490.000 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 0582.310.888 2.510.000 43 Đặt mua
7 Vietnamobile 0582.250.888 2.240.000 46 Đặt mua
8 Vietnamobile 0585.67.1988 2.690.000 57 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.232.1988 3.340.000 46 Đặt mua
10 Vietnamobile 0562.47.1988 2.530.000 50 Đặt mua
11 Vietnamobile 0582.300.888 2.870.000 42 Đặt mua
12 Vietnamobile 058.229.0888 2.510.000 50 Đặt mua
13 Gmobile 059.29.8.1988 4.580.000 59 Đặt mua
14 Vietnamobile 052.234.1988 2.240.000 42 Đặt mua
15 Vietnamobile 0588.09.1988 2.240.000 56 Đặt mua
16 Vietnamobile 0582.130.888 2.510.000 43 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.22.05.1988 4.950.000 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0568.79.1988 3.490.000 61 Đặt mua
19 Vietnamobile 0522.68.1988 3.590.000 49 Đặt mua
20 Vietnamobile 0588.89.1988 2.990.000 64 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.28.03.1988 4.440.000 44 Đặt mua
22 Vietnamobile 0522.23.08.88 2.890.000 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.230.888 2.510.000 44 Đặt mua
24 Vietnamobile 052.279.1988 2.690.000 51 Đặt mua
25 Vietnamobile 0586.090.888 2.690.000 52 Đặt mua
26 Gmobile 059.29.7.1988 4.580.000 58 Đặt mua
27 Vietnamobile 0582.20.08.88 2.990.000 41 Đặt mua
28 Vietnamobile 052.286.1988 4.040.000 49 Đặt mua