Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 052.25.1.1988 1.109.000 41 Đặt mua
2 Vietnamobile 0522.01.06.88 454.000 32 Đặt mua
3 Vietnamobile 0569.27.12.88 454.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0587.27.1988 1.610.000 55 Đặt mua
5 Vietnamobile 0522.02.03.88 699.000 30 Đặt mua
6 Vietnamobile 0522.96.1988 1.840.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 058.30.3.1988 790.000 45 Đặt mua
8 Vietnamobile 0589.23.05.88 489.000 48 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.00.1988 1.790.000 36 Đặt mua
10 Vietnamobile 0584.4.8.1988 769.000 55 Đặt mua
11 Vietnamobile 0589.4.8.1988 769.000 60 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.95.1988 690.000 54 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.05.10.88 559.000 31 Đặt mua
14 Vietnamobile 0565.61.1988 959.000 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0569.82.1988 1.840.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0585.27.1988 1.880.000 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.82.1988 1.139.000 52 Đặt mua
18 Vietnamobile 0568.79.1988 3.490.000 61 Đặt mua
19 Vietnamobile 0562.15.1988 1.109.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0528.11.06.88 454.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.84.1988 629.000 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.85.1988 629.000 54 Đặt mua
23 Gmobile 0593.22.08.88 6.250.000 45 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.01.02.88 454.000 36 Đặt mua
25 Vietnamobile 0523.18.01.88 454.000 36 Đặt mua
26 Vietnamobile 0569.96.1988 690.000 61 Đặt mua
27 Vietnamobile 0587.3.7.1988 769.000 56 Đặt mua
28 Vietnamobile 05.28.12.1988 6.700.000 44 Đặt mua
29 Vietnamobile 0523.13.10.88 454.000 31 Đặt mua
30 Vietnamobile 0528.19.05.88 454.000 46 Đặt mua
31 Vietnamobile 0523.25.09.88 454.000 42 Đặt mua
32 Vietnamobile 0563.02.09.88 454.000 41 Đặt mua
33 Vietnamobile 0522.23.08.88 2.890.000 38 Đặt mua
34 Vietnamobile 0587.30.1988 769.000 49 Đặt mua
35 Vietnamobile 0522.05.04.88 594.000 34 Đặt mua
36 Vietnamobile 0582.34.1988 2.060.000 48 Đặt mua
37 Vietnamobile 0564.11.06.88 629.000 39 Đặt mua
38 Vietnamobile 0523.23.05.88 454.000 36 Đặt mua
39 Vietnamobile 052.286.1988 4.040.000 49 Đặt mua
40 Viettel 0586.05.06.88 1.184.000 46 Đặt mua
41 Vietnamobile 0568.28.09.88 454.000 54 Đặt mua
42 Vietnamobile 0587.2.8.1988 769.000 56 Đặt mua
43 Vietnamobile 0523.27.06.88 489.000 41 Đặt mua
44 Viettel 0568.03.1988 1.540.000 48 Đặt mua
45 Vietnamobile 0528.03.10.88 454.000 35 Đặt mua
46 Viettel 0563.26.06.88 1.034.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0586.54.1988 1.880.000 54 Đặt mua
48 Vietnamobile 0589.51.1988 769.000 54 Đặt mua
49 Vietnamobile 0588.09.1988 2.240.000 56 Đặt mua
50 Vietnamobile 05.28.10.1988 6.700.000 42 Đặt mua
51 Vietnamobile 05.23.01.1988 6.700.000 37 Đặt mua
52 Vietnamobile 0582.23.11.88 1.086.500 38 Đặt mua
53 Vietnamobile 0567.200.688 990.000 42 Đặt mua
54 Vietnamobile 0568.02.05.88 454.000 42 Đặt mua
55 Vietnamobile 0569.10.04.88 384.000 41 Đặt mua
56 Vietnamobile 0568.17.06.88 454.000 49 Đặt mua
57 Gmobile 059.205.1988 1.100.000 47 Đặt mua
58 Vietnamobile 0528.25.10.88 454.000 39 Đặt mua
59 Vietnamobile 0587.97.1988 1.034.000 62 Đặt mua
60 Vietnamobile 0522.05.02.88 454.000 32 Đặt mua
61 Vietnamobile 0523.31.03.88 454.000 33 Đặt mua
62 Vietnamobile 0586.2.6.1988 769.000 53 Đặt mua
63 Vietnamobile 052.24.1.1988 1.019.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0586.27.1988 1.610.000 54 Đặt mua
65 Vietnamobile 0568.26.06.88 454.000 49 Đặt mua
66 Vietnamobile 0528.26.07.88 454.000 46 Đặt mua
67 Viettel 0522.21.06.88 1.610.000 34 Đặt mua
68 Vietnamobile 0523.080.688 811.000 40 Đặt mua
69 Vietnamobile 0587.76.1988 790.000 59 Đặt mua
70 Vietnamobile 0566.31.06.88 454.000 43 Đặt mua
71 Vietnamobile 0565.11.09.88 940.000 43 Đặt mua
72 Vietnamobile 0522.05.07.88 559.000 37 Đặt mua
73 Vietnamobile 0523.27.02.88 454.000 37 Đặt mua
74 Vietnamobile 05.22.12.1988 6.700.000 38 Đặt mua
75 Vietnamobile 0564.73.1988 790.000 51 Đặt mua
76 Gmobile 059.29.7.1988 4.580.000 58 Đặt mua
77 Vietnamobile 0522.43.1988 1.034.000 42 Đặt mua
78 Vietnamobile 0523.30.01.88 454.000 30 Đặt mua
79 Vietnamobile 05.23.02.1988 6.700.000 38 Đặt mua
80 Vietnamobile 0584.16.1988 1.034.000 50 Đặt mua