Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.08.01.88 630.000 47 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.44.1988 980.000 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.18.10.88 630.000 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.46.1988 980.000 52 Đặt mua
5 Vietnamobile 0568.02.05.88 454.000 42 Đặt mua
6 Vietnamobile 0569.57.1988 790.000 58 Đặt mua
7 Vietnamobile 056996.8.9.88 890.000 68 Đặt mua
8 Vietnamobile 0563.22.09.88 454.000 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.85.1988 629.000 54 Đặt mua
10 Vietnamobile 0585.92.1988 850.000 55 Đặt mua
11 Vietnamobile 0569.31.04.88 384.000 44 Đặt mua
12 Vietnamobile 0523.00.1988 1.790.000 36 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.96.1988 1.840.000 50 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.94.1988 690.000 53 Đặt mua
15 Vietnamobile 05894.23.6.88 690.000 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 0568.26.06.88 454.000 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 0562.47.1988 2.530.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0568.17.06.88 454.000 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 0569.31.12.88 503.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.00.1988 790.000 42 Đặt mua
21 Vietnamobile 05658.23.6.88 690.000 51 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.14.07.88 384.000 43 Đặt mua
23 Vietnamobile 0588.14.05.88 384.000 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 0528.6.3.1988 1.720.000 50 Đặt mua