Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.23.12.1988 10.800.000 39 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.23.05.1988 10.800.000 41 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.22.10.1988 10.600.000 36 Đặt mua
4 Vietnamobile 05.28.07.1988 10.600.000 48 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.22.09.1988 10.600.000 44 Đặt mua
6 Vietnamobile 05.28.09.1988 10.600.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.22.04.1988 10.600.000 39 Đặt mua
8 Vietnamobile 05.22.08.1988 10.600.000 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 05.23.08.1988 10.600.000 44 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.22.01.1988 10.600.000 36 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.22.03.1988 10.600.000 38 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.28.05.1988 10.600.000 46 Đặt mua
13 Vietnamobile 05.23.04.1988 10.500.000 40 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.99.1988 9.450.000 66 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.8686.1988 8.050.000 59 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.23.01.1988 6.700.000 37 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.22.02.1988 6.700.000 37 Đặt mua
18 Vietnamobile 05.23.02.1988 6.700.000 38 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.23.03.1988 6.700.000 39 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.28.04.1988 6.700.000 45 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.23.06.1988 6.700.000 42 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.28.10.1988 6.700.000 42 Đặt mua
23 Vietnamobile 05.22.12.1988 6.700.000 38 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.28.12.1988 6.700.000 44 Đặt mua
25 Gmobile 0593.22.08.88 6.250.000 45 Đặt mua
26 Gmobile 0593.23.08.88 6.250.000 46 Đặt mua
27 Gmobile 0593.25.08.88 6.250.000 48 Đặt mua
28 Gmobile 0593.26.08.88 6.250.000 49 Đặt mua
29 Gmobile 0593.27.08.88 6.250.000 50 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.8866.1988 5.350.000 59 Đặt mua
31 Gmobile 0593.24.08.88 5.350.000 47 Đặt mua
32 Vietnamobile 05.6886.1988 5.350.000 59 Đặt mua
33 Vietnamobile 05.22.05.1988 4.950.000 40 Đặt mua
34 Gmobile 059.29.7.1988 4.580.000 58 Đặt mua
35 Gmobile 059.29.8.1988 4.580.000 59 Đặt mua
36 Vietnamobile 056.29.9.1988 4.490.000 57 Đặt mua
37 Vietnamobile 05.28.03.1988 4.440.000 44 Đặt mua
38 Vietnamobile 052.286.1988 4.040.000 49 Đặt mua
39 Vietnamobile 0522.68.1988 3.590.000 49 Đặt mua
40 Vietnamobile 0568.79.1988 3.490.000 61 Đặt mua
41 Vietnamobile 058.232.1988 3.340.000 46 Đặt mua
42 Vietnamobile 0588.89.1988 2.990.000 64 Đặt mua
43 Vietnamobile 0582.20.08.88 2.990.000 41 Đặt mua
44 Vietnamobile 0522.23.08.88 2.890.000 38 Đặt mua
45 Vietnamobile 0585.67.1988 2.690.000 57 Đặt mua
46 Vietnamobile 052.279.1988 2.690.000 51 Đặt mua
47 Viettel 0522.28.1988 2.690.000 45 Đặt mua
48 Vietnamobile 0587.85.1988 2.540.000 59 Đặt mua
49 Vietnamobile 0562.47.1988 2.530.000 50 Đặt mua
50 Vietnamobile 052.234.1988 2.240.000 42 Đặt mua
51 Vietnamobile 0588.09.1988 2.240.000 56 Đặt mua
52 Vietnamobile 0582.34.1988 2.060.000 48 Đặt mua
53 Viettel 0586.54.1988 1.880.000 54 Đặt mua
54 Viettel 0585.27.1988 1.880.000 53 Đặt mua
55 Viettel 0567.07.06.88 1.880.000 47 Đặt mua
56 Vietnamobile 0584.38.1988 1.840.000 54 Đặt mua
57 Vietnamobile 0569.82.1988 1.840.000 56 Đặt mua
58 Vietnamobile 0522.96.1988 1.840.000 50 Đặt mua
59 Vietnamobile 0523.00.1988 1.790.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0587.99.1988 1.790.000 64 Đặt mua
61 Vietnamobile 052.26.7.1988 1.790.000 48 Đặt mua
62 Vietnamobile 056.468.1988 1.790.000 55 Đặt mua
63 Viettel 0562.07.1988 1.709.000 46 Đặt mua
64 Viettel 0562.06.1988 1.709.000 45 Đặt mua
65 Vietnamobile 056.22.3.1988 1.610.000 44 Đặt mua
66 Vietnamobile 0584.170.888 1.610.000 49 Đặt mua
67 Viettel 0587.27.1988 1.610.000 55 Đặt mua
68 Viettel 0586.27.1988 1.610.000 54 Đặt mua
69 Viettel 0562.95.1988 1.610.000 53 Đặt mua
70 Viettel 0522.21.06.88 1.610.000 34 Đặt mua
71 Viettel 0568.03.1988 1.540.000 48 Đặt mua
72 Vietnamobile 05.22.06.1988 1.340.000 41 Đặt mua
73 Viettel 0564.03.1988 1.340.000 44 Đặt mua
74 Viettel 0528.15.1988 1.340.000 47 Đặt mua
75 Vietnamobile 052.23.1.1988 1.290.000 39 Đặt mua
76 Vietnamobile 0587.81.1988 1.184.000 55 Đặt mua
77 Vietnamobile 0563.55.1988 1.184.000 50 Đặt mua
78 Viettel 0586.05.06.88 1.184.000 46 Đặt mua
79 Vietnamobile 0583.82.1988 1.139.000 52 Đặt mua
80 Vietnamobile 052.25.1.1988 1.109.000 41 Đặt mua