Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.65.1988 10.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 0972.31.1988 12.000.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0965.71.1988 10.000.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0977.10.1988 12.000.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0976.71.1988 12.000.000 56 Đặt mua
6 Viettel 0961.35.1988 12.000.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0984.44.1988 20.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0961.92.1988 12.000.000 53 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.49.1988 2.500.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0941.82.1988 3.500.000 50 Đặt mua
11 Vinaphone 0943.46.1988 3.000.000 52 Đặt mua
12 Vinaphone 0917.83.1988 3.900.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 0907.8.5.1988 3.650.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0939.7.3.1988 3.830.000 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0945.99.1988 7.900.000 62 Đặt mua
16 Vinaphone 094.123.1988 9.900.000 45 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.55.1988 5.000.000 55 Đặt mua
18 Vinaphone 0948.74.1988 3.000.000 58 Đặt mua
19 Vinaphone 094.183.1988 5.000.000 51 Đặt mua
20 Vinaphone 094.262.1988 5.000.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0948.33.1988 5.000.000 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0911.74.1988 2.200.000 48 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.19.1988 5.000.000 54 Đặt mua
24 Vietnamobile 0923.70.1988 1.500.000 47 Đặt mua
25 Viettel 097.194.1988 8.800.000 56 Đặt mua
26 Vietnamobile 0927.18.1988 5.000.000 53 Đặt mua
27 Vietnamobile 0929.51.1988 3.600.000 52 Đặt mua
28 Vietnamobile 0924.84.1988 2.800.000 53 Đặt mua
29 Vietnamobile 0926.24.1988 2.800.000 49 Đặt mua
30 Vietnamobile 0922.40.1988 1.330.000 43 Đặt mua
31 Vietnamobile 0924.90.1988 1.325.000 50 Đặt mua
32 Viettel 096.164.1988 8.800.000 52 Đặt mua
33 Vietnamobile 0926.73.1988 3.600.000 53 Đặt mua
34 Vietnamobile 0927.82.1988 2.500.000 54 Đặt mua
35 Vietnamobile 0928.24.1988 2.000.000 51 Đặt mua
36 Viettel 0964.40.1988 5.500.000 49 Đặt mua
37 Vietnamobile 0926.74.1988 1.500.000 54 Đặt mua
38 Vietnamobile 0928.44.1988 3.500.000 53 Đặt mua
39 Vietnamobile 0923.49.1988 1.500.000 53 Đặt mua
40 Vietnamobile 092.18.4.1988 4.500.000 50 Đặt mua
41 Vietnamobile 0928.49.1988 1.500.000 58 Đặt mua
42 Vietnamobile 0927.92.1988 2.000.000 55 Đặt mua
43 Vietnamobile 092.12.4.1988 4.500.000 44 Đặt mua
44 Vietnamobile 0925.74.1988 2.800.000 53 Đặt mua
45 Vietnamobile 0923.60.1988 1.500.000 46 Đặt mua
46 Vietnamobile 0927.62.1988 2.000.000 52 Đặt mua
47 Vietnamobile 092.251.1988 5.500.000 45 Đặt mua
48 Vietnamobile 0927.48.1988 2.000.000 56 Đặt mua
49 Vietnamobile 0923.67.1988 3.600.000 53 Đặt mua
50 Vietnamobile 0927.75.1988 3.600.000 56 Đặt mua
51 Vietnamobile 0928.14.1988 2.050.000 50 Đặt mua
52 Vietnamobile 0929.57.1988 3.600.000 58 Đặt mua
53 Vietnamobile 0927.74.1988 2.800.000 55 Đặt mua
54 Vietnamobile 0929.44.1988 3.300.000 54 Đặt mua
55 Vietnamobile 0929.31.1988 3.600.000 50 Đặt mua
56 Vietnamobile 0925.72.1988 4.500.000 51 Đặt mua
57 Vietnamobile 0927.71.1988 3.600.000 52 Đặt mua
58 Vietnamobile 0929.47.1988 3.500.000 57 Đặt mua
59 Viettel 0987.63.1988 12.000.000 59 Đặt mua
60 Vietnamobile 0929.65.1988 3.600.000 57 Đặt mua
61 Vietnamobile 0924.87.1988 2.800.000 56 Đặt mua
62 Viettel 096.174.1988 8.800.000 53 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.29.03.1988 9.000.000 49 Đặt mua
64 Vietnamobile 0929.43.1988 2.800.000 53 Đặt mua
65 Vietnamobile 0927.39.1988 3.600.000 56 Đặt mua
66 Vietnamobile 0929.73.1988 3.600.000 56 Đặt mua
67 Vietnamobile 0923.58.1988 3.600.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0932.43.1988 4.000.000 47 Đặt mua
69 Mobifone 0932.54.1988 4.000.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0935.42.1988 4.760.000 49 Đặt mua
71 Vinaphone 0918.53.1988 3.000.000 52 Đặt mua
72 Vinaphone 0916.74.1988 2.500.000 53 Đặt mua
73 Vinaphone 0946.43.1988 2.390.000 52 Đặt mua
74 Vinaphone 0945.74.1988 2.000.000 55 Đặt mua
75 Vinaphone 0945.33.1988 3.390.000 50 Đặt mua
76 Vinaphone 0947.62.1988 2.390.000 54 Đặt mua
77 Vinaphone 0941.97.1988 2.890.000 56 Đặt mua
78 Vinaphone 0948.52.1988 2.890.000 54 Đặt mua
79 Vinaphone 0949.21.1988 2.390.000 51 Đặt mua
80 Vinaphone 0948.16.1988 3.390.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status