Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0374.19.09.92 960.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 0865.31.12.92 960.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0363.30.08.92 960.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0345.29.04.92 960.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0385.11.07.92 960.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0394.01.02.92 960.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0364.20.10.92 960.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0334.19.11.92 960.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0397.23.05.92 960.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0374.13.12.92 960.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0399.10.06.92 960.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0382.27.09.92 960.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0345.05.12.92 960.000đ 31 Đặt mua
14 Viettel 0358.27.08.92 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0345.11.09.92 960.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0369.08.09.92 960.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0344.22.05.92 960.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 0344.02.01.92 960.000đ 25 Đặt mua
19 Viettel 0387.28.04.92 960.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0363.15.05.92 960.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 0354.15.05.92 960.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0386.15.08.92 960.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0866.09.04.92 960.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0356.89.1992 2.225.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3