STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.92.1992 6.000.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 0869.55.1992 4.500.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0869.39.1992 4.500.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 0862.39.1992 5.000.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0866.68.1992 13.000.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0867.12.1992 3.000.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0866.57.1992 3.000.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0867.11.11.92 5.000.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0865.86.1992 5.000.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 0866.66.1992 35.000.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0867.88.1992 4.500.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0867.79.1992 4.500.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0867.77.1992 10.000.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0865.79.1992 5.000.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 0862.88.1992 8.000.000đ 53 Đặt mua
16 Mobifone 0899.76.1992 2.450.000đ 60 Đặt mua
17 Mobifone 0896.95.1992 2.090.000đ 58 Đặt mua
18 Mobifone 0899.95.1992 3.050.000đ 61 Đặt mua
19 Mobifone 0899.75.1992 2.350.000đ 59 Đặt mua
20 Mobifone 089996.1992 4.400.000đ 62 Đặt mua
21 Viettel 0866.181.292 5.000.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0869.64.1992 5.000.000đ 54 Đặt mua
23 Viettel 0869.62.1992 5.000.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0869.28.03.92 1.900.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3