Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.12.07.96 960.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0388.24.07.96 960.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0353.20.06.96 960.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0325.31.08.96 960.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0334.05.06.96 960.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0384.06.07.96 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0337.17.10.96 960.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0362.20.02.96 960.000đ 30 Đặt mua
9 Viettel 0333.31.10.96 960.000đ 29 Đặt mua
10 Viettel 0398.26.08.96 960.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0347.01.09.96 960.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0356.10.05.96 960.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0344.30.09.96 960.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0374.24.09.96 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0354.15.09.96 960.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0392.14.06.96 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0393.13.09.96 960.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0372.02.07.96 960.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0343.11.10.96 960.000đ 28 Đặt mua
20 Viettel 0334.11.01.96 960.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0356.18.07.96 960.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0358.25.06.96 960.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0355.12.01.96 960.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0339.26.08.96 960.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1996 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3