Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.1010 890.000 16 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0110 1.700.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.1010 1.600.000 24 Đặt mua
4 Viettel 0353.68.2010 2.130.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 0889.02.06.10 910.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0945.22.09.10 1.100.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0392.07.2010 1.830.000 24 Đặt mua
8 Viettel 0364.200.210 670.000 18 Đặt mua
9 Viettel 0348.61.2010 1.830.000 25 Đặt mua
10 Viettel 0368.84.2010 1.830.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0775.97.2010 1.830.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0828.19.02.10 910.000 31 Đặt mua
13 Vinaphone 0814.27.09.10 770.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 0946.08.01.10 1.250.000 29 Đặt mua
15 Mobifone 0764.49.2010 1.830.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.75.2010 2.600.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0987.28.02.10 1.100.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0343.58.2010 1.830.000 26 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.41.2010 2.280.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0343.120.210 630.000 16 Đặt mua
21 Vinaphone 0824.14.1010 980.000 21 Đặt mua
22 Vinaphone 094.808.0110 1.250.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0353.64.2010 1.830.000 24 Đặt mua
24 Vinaphone 0944.07.01.10 1.250.000 26 Đặt mua
25 Viettel 0978.110.610 1.100.000 33 Đặt mua
26 Vietnamobile 0587.66.2010 810.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.06.06.10 1.600.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0826.24.09.10 770.000 32 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.16.09.10 840.000 41 Đặt mua
30 Vinaphone 0946.30.01.10 1.250.000 24 Đặt mua
31 Viettel 0352.57.2010 1.830.000 25 Đặt mua
32 Viettel 0354.38.2010 1.830.000 26 Đặt mua
33 Mobifone 0707.85.2010 2.600.000 30 Đặt mua
34 Viettel 0357.58.2010 1.830.000 31 Đặt mua
35 Vinaphone 0857.21.06.10 770.000 30 Đặt mua
36 Mobifone 0779.73.2010 2.130.000 36 Đặt mua
37 Viettel 0373.81.2010 1.830.000 25 Đặt mua
38 Vinaphone 0949.04.0110 1.250.000 28 Đặt mua
39 Viettel 0395.60.2010 1.180.000 26 Đặt mua
40 Mobifone 0764.44.2010 1.830.000 28 Đặt mua
41 Vinaphone 0945.28.10.10 1.250.000 30 Đặt mua
42 Mobifone 0764.110.110 6.000.000 21 Đặt mua
43 Mobifone 0778.89.2010 2.130.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 0818.011.110 4.000.000 21 Đặt mua
45 Vinaphone 0946.04.01.10 1.250.000 25 Đặt mua
46 Mobifone 0786.28.10.10 1.100.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0912.10.03.10 1.180.000 17 Đặt mua
48 Mobifone 0707.88.2010 3.000.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0386.31.2010 1.830.000 24 Đặt mua
50 Vietnamobile 0583.75.2010 810.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 0848.25.04.10 840.000 32 Đặt mua
52 Mobifone 0703.47.2010 1.830.000 24 Đặt mua
53 Mobifone 0786.310.410 740.000 30 Đặt mua
54 Viettel 0353.17.2010 1.830.000 22 Đặt mua
55 Vinaphone 0835.20.2010 1.180.000 21 Đặt mua
56 Mobifone 0786.110.110 10.000.000 25 Đặt mua
57 Viettel 0986.95.2010 2.800.000 40 Đặt mua
58 Vinaphone 0945.12.01.10 1.250.000 23 Đặt mua
59 Mobifone 0778.95.2010 2.130.000 39 Đặt mua
60 Vietnamobile 0587.78.2010 810.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0769.61.2010 1.830.000 32 Đặt mua
62 Vinaphone 0853.12.1010 980.000 21 Đặt mua
63 Mobifone 0707.81.2010 2.600.000 26 Đặt mua
64 Mobifone 0774.78.2010 1.830.000 36 Đặt mua
65 Vinaphone 0888.09.02.10 840.000 36 Đặt mua
66 Mobifone 0708.89.2010 2.130.000 35 Đặt mua
67 Mobifone 0777.98.2010 3.000.000 41 Đặt mua
68 Mobifone 0764.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
69 Viettel 0386.24.2010 1.830.000 26 Đặt mua
70 Mobifone 0707.32.2010 2.600.000 22 Đặt mua
71 Vinaphone 0947.24.06.10 1.100.000 33 Đặt mua
72 Mobifone 0769.73.2010 1.830.000 35 Đặt mua
73 Vinaphone 0945.21.10.10 1.250.000 23 Đặt mua
74 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
75 Mobifone 0765.86.2010 2.130.000 35 Đặt mua
76 Vinaphone 0888.110.610 840.000 33 Đặt mua
77 Viettel 0357.210.810 980.000 27 Đặt mua
78 Mobifone 0778.98.2010 2.130.000 42 Đặt mua
79 Vinaphone 0848.26.02.10 770.000 31 Đặt mua
80 Mobifone 0773.02.10.10 1.600.000 21 Đặt mua
DMCA.com Protection Status