Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.98.2011 880.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0786.33.2011 2.130.000 31 Đặt mua
3 Viettel 0358.37.2011 1.830.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0366.45.2011 1.830.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0353.89.2011 1.830.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0384.41.2011 1.830.000 24 Đặt mua
7 Viettel 0985.74.2011 2.800.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 077.5.02.2011 1.900.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0396.27.2011 1.830.000 31 Đặt mua
10 Mobifone 093.24.2.2011 3.500.000 24 Đặt mua
11 Viettel 0354.49.2011 1.830.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 0777.90.2011 2.130.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0703.61.2011 1.830.000 21 Đặt mua
14 Mobifone 0784.73.2011 1.830.000 33 Đặt mua
15 Mobifone 0707.88.2011 3.000.000 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 0567.72.2011 880.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0769.63.2011 1.830.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0353.66.2011 2.130.000 27 Đặt mua
19 Mobifone 0707.81.2011 2.600.000 27 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.34.2011 810.000 27 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.97.2011 2.280.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0389.95.2011 1.830.000 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 0567.39.2011 880.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0352.96.2011 1.830.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0708.89.2011 2.130.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0777.99.2011 3.300.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0764.84.2011 1.830.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0794.70.2011 1.180.000 31 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.15.2011 2.600.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.92.2011 2.600.000 39 Đặt mua
31 Vietnamobile 0567.36.2011 880.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0358.34.2011 1.830.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0707.85.2011 2.600.000 31 Đặt mua
34 Mobifone 0764.99.2011 2.130.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0388.64.2011 1.830.000 33 Đặt mua
36 Mobifone 0764.16.2011 1.830.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0385.36.2011 1.830.000 29 Đặt mua
38 Vietnamobile 0584.83.2011 810.000 32 Đặt mua
39 Vietnamobile 0564.08.2011 810.000 27 Đặt mua
40 Viettel 0352.64.2011 1.830.000 24 Đặt mua
41 Viettel 0357.92.2011 1.830.000 30 Đặt mua
42 Mobifone 0764.51.2011 1.830.000 27 Đặt mua
43 Mobifone 0707.32.2011 2.600.000 23 Đặt mua
44 Viettel 0395.70.2011 1.180.000 28 Đặt mua
45 Mobifone 0769.60.2011 1.180.000 32 Đặt mua
46 Vietnamobile 0584.19.2011 810.000 31 Đặt mua
47 Mobifone 0797.17.2011 1.290.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0783.22.2011 2.090.000 26 Đặt mua
49 Mobifone 0798.20.2011 1.290.000 30 Đặt mua
50 Mobifone 0798.60.2011 880.000 34 Đặt mua
51 Mobifone 0798.72.2011 1.290.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0792.80.2011 1.290.000 30 Đặt mua
53 Mobifone 0793.42.2011 1.290.000 29 Đặt mua
54 Mobifone 0785.32.2011 1.290.000 29 Đặt mua
55 Mobifone 0784.76.2011 1.290.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0797.70.2011 950.000 34 Đặt mua
57 Mobifone 0798.25.2011 1.290.000 35 Đặt mua
58 Mobifone 0783.32.2011 1.290.000 27 Đặt mua
59 Mobifone 0794.42.2011 1.290.000 30 Đặt mua
60 Mobifone 0798.62.2011 1.290.000 36 Đặt mua
61 Mobifone 0797.18.2011 1.640.000 36 Đặt mua
62 Mobifone 0799.72.2011 1.290.000 38 Đặt mua
63 Mobifone 0797.62.2011 1.290.000 35 Đặt mua
64 Mobifone 0786.22.2011 1.860.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 0798.49.2011 1.290.000 41 Đặt mua
66 Mobifone 0937.40.2011 980.000 27 Đặt mua
67 Mobifone 0798.13.2011 1.290.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0786.48.2011 1.290.000 37 Đặt mua
69 Mobifone 0783.60.2011 1.020.000 28 Đặt mua
70 Mobifone 0797.76.2011 1.290.000 40 Đặt mua
71 Mobifone 0797.73.2011 1.290.000 37 Đặt mua
72 Mobifone 0792.62.2011 1.290.000 30 Đặt mua
73 Mobifone 0792.54.2011 1.290.000 31 Đặt mua
74 Mobifone 0792.58.2011 1.860.000 35 Đặt mua
75 Mobifone 0792.90.2011 1.290.000 31 Đặt mua
76 Mobifone 0792.72.2011 1.290.000 31 Đặt mua
77 Mobifone 0794.72.2011 1.290.000 33 Đặt mua
78 Mobifone 0793.72.2011 1.290.000 32 Đặt mua
79 Mobifone 0797.82.2011 1.290.000 37 Đặt mua
80 Mobifone 0797.32.2011 1.290.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff

DMCA.com Protection Status