Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088.999.2013 8.000.000 49 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0833.33.2013 9.000.000 26 Đặt mua
4 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
7 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
8 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0366.68.2013 5.000.000 35 Đặt mua
13 Vinaphone 08.2211.2013 7.500.000 20 Đặt mua
14 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 23 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.79.2013 5.000.000 46 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 08.1900.2013 6.500.000 24 Đặt mua
18 Viettel 08.6886.2013 9.300.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0369.99.2013 5.580.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0339.99.2013 7.440.000 39 Đặt mua
21 Viettel 03.8686.2013 7.440.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0867.77.2013 7.440.000 41 Đặt mua
23 Vinaphone 0819.88.2013 5.000.000 40 Đặt mua
24 Vinaphone 0827.02.2013 5.200.000 25 Đặt mua
25 Vinaphone 0827.03.2013 6.000.000 26 Đặt mua
26 Vinaphone 0824.04.2013 7.000.000 24 Đặt mua
27 Vinaphone 0827.09.2013 7.000.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0868.22.2013 6.180.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0868.5.5.2013 8.460.000 38 Đặt mua
30 Vinaphone 0844.44.2013 7.000.000 30 Đặt mua
31 Vinaphone 08.26.01.2013 5.000.000 23 Đặt mua
32 Vinaphone 08.27.08.2013 9.200.000 31 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.81.2013 5.580.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 0828.88.2013 9.300.000 40 Đặt mua
35 Vinaphone 081.888.2013 9.300.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0819.89.2013 7.440.000 41 Đặt mua
37 Vinaphone 0886.89.2013 7.000.000 45 Đặt mua
38 Viettel 03.6688.2013 5.000.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0845.55.2013 5.000.000 33 Đặt mua
40 Vinaphone 0856.78.2013 5.000.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0395.05.2013 5.800.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 0814.12.2013 7.630.000 22 Đặt mua
43 Vinaphone 0817.10.2013 7.630.000 23 Đặt mua
44 Viettel 03.29.01.2013 6.000.000 21 Đặt mua
45 Viettel 03.28.09.2013 6.000.000 28 Đặt mua
46 Vinaphone 08.15.01.2013 5.520.000 21 Đặt mua
47 Viettel 03.28.12.2013 6.000.000 22 Đặt mua
48 Vinaphone 08.28.07.2013 5.000.000 31 Đặt mua
49 Vinaphone 08.23.04.2013 5.400.000 23 Đặt mua
50 Vinaphone 08.28.05.2013 5.400.000 29 Đặt mua
51 Viettel 03.25.08.2013 6.260.000 24 Đặt mua
52 Vinaphone 08.18.05.2013 9.000.000 28 Đặt mua
53 Vinaphone 083.999.2013 8.370.000 44 Đặt mua
54 Vinaphone 08.27.04.2013 5.400.000 27 Đặt mua
55 Viettel 036.357.2013 5.700.000 30 Đặt mua
56 Vinaphone 082.678.2013 8.280.000 37 Đặt mua
57 Vinaphone 08.24.09.2013 8.120.000 29 Đặt mua
58 Viettel 038.666.2013 8.000.000 35 Đặt mua
59 Vinaphone 0822.01.2013 5.520.000 19 Đặt mua
60 Viettel 037.279.2013 5.700.000 34 Đặt mua
61 Vinaphone 08.24.03.2013 5.400.000 23 Đặt mua
62 Vinaphone 08.25.03.2013 5.230.000 24 Đặt mua
63 Vinaphone 0838.11.2013 5.120.000 27 Đặt mua
64 Vinaphone 08.16.04.2013 9.000.000 25 Đặt mua
65 Vinaphone 08.26.04.2013 6.000.000 26 Đặt mua
66 Vinaphone 08.13.01.2013 5.400.000 19 Đặt mua
67 Viettel 037.678.2013 9.300.000 37 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.86.2013 6.650.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0326.06.2013 9.000.000 23 Đặt mua
70 Vinaphone 0823.05.2013 5.520.000 24 Đặt mua
71 Vinaphone 0826.02.2013 5.520.000 24 Đặt mua
72 Vinaphone 082.234.2013 7.540.000 25 Đặt mua
73 Viettel 03.25.10.2013 5.000.000 17 Đặt mua
74 Viettel 0329.07.2013 9.000.000 27 Đặt mua
75 Viettel 037.555.2013 9.300.000 31 Đặt mua
76 Viettel 0326.01.2013 9.000.000 18 Đặt mua
77 Vinaphone 08.25.02.2013 8.120.000 23 Đặt mua
78 Vinaphone 08.8989.2013 7.440.000 48 Đặt mua
79 Vinaphone 0829.88.2013 5.980.000 41 Đặt mua
80 Vinaphone 08.14.09.2013 9.000.000 28 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status