Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0386.55.2013 1.250.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0328.62.2013 1.100.000 27 Đặt mua
3 Viettel 0358.22.2013 1.100.000 26 Đặt mua
4 Viettel 037.6.04.2013 1.100.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0363.7.8.2013 1.100.000 33 Đặt mua
6 Viettel 032.696.2013 1.210.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0366.3.2.2013 1.140.000 26 Đặt mua
8 Viettel 0389.25.2013 1.100.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0337.51.2013 1.100.000 25 Đặt mua
10 Viettel 03.5556.2013 1.750.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0379.7.7.2013 1.560.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0338.04.2013 1.100.000 24 Đặt mua
13 Viettel 033.898.2013 1.750.000 37 Đặt mua
14 Viettel 038.7.05.2013 1.100.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0398.96.2013 1.560.000 41 Đặt mua
16 Viettel 037.5.05.2013 1.100.000 26 Đặt mua
17 Viettel 0398.19.2013 1.100.000 36 Đặt mua
18 Viettel 033.799.2013 1.750.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0358.3.9.2013 1.140.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0393.61.2013 1.140.000 28 Đặt mua
21 Viettel 037.4.09.2013 1.100.000 29 Đặt mua
22 Viettel 0359.66.2013 1.250.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0326.51.2013 1.100.000 23 Đặt mua
24 Viettel 0384.55.2013 1.100.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0368.73.2013 1.560.000 33 Đặt mua
26 Viettel 032.889.2013 1.100.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0343.2.8.2013 1.210.000 26 Đặt mua
28 Viettel 0357.4.5.2013 1.100.000 30 Đặt mua
29 Viettel 0389.95.2013 1.180.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0333.73.2013 1.950.000 25 Đặt mua
31 Viettel 0329.4.5.2013 1.140.000 29 Đặt mua
32 Viettel 0387.1.9.2013 1.100.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0386.32.2013 1.210.000 28 Đặt mua
34 Viettel 036.323.2013 1.100.000 23 Đặt mua
35 Viettel 035.929.2013 1.630.000 34 Đặt mua
36 Viettel 0359.03.2013 1.100.000 26 Đặt mua
37 Viettel 03.99.81.2013 1.630.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0368.5.7.2013 1.100.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0398.39.2013 1.560.000 38 Đặt mua
40 Viettel 0363.2.8.2013 1.210.000 28 Đặt mua
41 Viettel 0336.48.2013 1.100.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0357.19.2013 1.100.000 31 Đặt mua
43 Viettel 0387.28.2013 1.210.000 34 Đặt mua
44 Viettel 0366.9.7.2013 1.100.000 37 Đặt mua
45 Viettel 035.989.2013 1.560.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0389.55.2013 1.750.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0356.222.013 1.100.000 24 Đặt mua
48 Viettel 0399.15.2013 1.100.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0374.55.2013 1.100.000 30 Đặt mua
50 Viettel 034.456.2013 1.250.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0368.17.2013 1.140.000 31 Đặt mua
52 Viettel 0328.7.2.2013 1.100.000 28 Đặt mua
53 Viettel 0388.7.4.2013 1.100.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0376.28.2013 1.100.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0383.95.2013 1.170.000 34 Đặt mua
56 Viettel 0378.22.2013 1.100.000 28 Đặt mua
57 Viettel 0388.55.2013 1.830.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0338.5.4.2013 1.140.000 29 Đặt mua
59 Viettel 0389.58.2013 1.140.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0384.22.2013 1.100.000 25 Đặt mua
61 Viettel 0357.66.2013 1.100.000 33 Đặt mua
62 Viettel 0393.32.2013 1.140.000 26 Đặt mua
63 Viettel 0328.5.9.2013 1.100.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0388.29.2013 1.100.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0389.83.2013 1.100.000 37 Đặt mua
66 Viettel 0369.77.2013 1.100.000 38 Đặt mua
67 Viettel 0336.13.2013 1.100.000 22 Đặt mua
68 Viettel 0338.81.2013 1.100.000 29 Đặt mua
69 Viettel 0355.06.2013 1.100.000 25 Đặt mua
70 Viettel 0338.73.2013 1.100.000 30 Đặt mua
71 Viettel 0378.66.2013 1.100.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0335.18.2013 1.100.000 26 Đặt mua
73 Viettel 0337.91.2013 1.100.000 29 Đặt mua
74 Viettel 0399.38.2013 1.100.000 38 Đặt mua
75 Viettel 0335.19.2013 1.100.000 27 Đặt mua
76 Viettel 0355.26.2013 1.100.000 27 Đặt mua
77 Viettel 0399.37.2013 1.100.000 37 Đặt mua
78 Viettel 0336.65.2013 1.100.000 29 Đặt mua
79 Viettel 0389.15.2013 1.100.000 32 Đặt mua
80 Viettel 0369.56.2013 1.100.000 35 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status