Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
2 Vinaphone 08.17.11.2013 11.800.000 24 Đặt mua
3 Vinaphone 08.27.10.2013 12.700.000 24 Đặt mua
4 Vinaphone 08.16.09.2013 11.800.000 30 Đặt mua
5 Vinaphone 08.15.03.2013 11.700.000 23 Đặt mua
6 Vinaphone 08.23.12.2013 10.700.000 22 Đặt mua
7 Vinaphone 08.16.03.2013 11.700.000 24 Đặt mua
8 Vinaphone 08.25.12.2013 11.800.000 24 Đặt mua
9 Vinaphone 08.29.11.2013 10.700.000 27 Đặt mua
10 Vinaphone 08.18.12.2013 12.600.000 26 Đặt mua
11 Vinaphone 08.16.12.2013 14.700.000 24 Đặt mua
12 Vinaphone 08.19.12.2013 12.600.000 27 Đặt mua
13 Vinaphone 08.18.02.2013 12.700.000 25 Đặt mua
14 Vinaphone 08.26.10.2013 11.700.000 23 Đặt mua
15 Vinaphone 08.24.11.2013 11.700.000 22 Đặt mua
16 Vinaphone 08.28.11.2013 10.700.000 26 Đặt mua
17 Vinaphone 08.15.06.2013 11.800.000 26 Đặt mua
18 Vinaphone 08.25.11.2013 10.700.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 08.14.11.2013 11.800.000 21 Đặt mua
20 Vinaphone 08.12.10.2013 12.700.000 18 Đặt mua
21 Vinaphone 08.16.08.2013 11.700.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 08.24.10.2013 12.100.000 21 Đặt mua
23 Vinaphone 08.22.12.2013 11.800.000 21 Đặt mua
24 Vinaphone 08.13.12.2013 12.100.000 21 Đặt mua
25 Vinaphone 08.15.02.2013 12.100.000 22 Đặt mua
26 Vinaphone 08.14.06.2013 11.700.000 25 Đặt mua
27 Vinaphone 08.28.12.2013 10.900.000 27 Đặt mua
28 Vinaphone 08.17.12.2013 11.800.000 25 Đặt mua
29 Vinaphone 08.12.01.2013 12.100.000 18 Đặt mua
30 Vinaphone 08.25.06.2013 10.200.000 27 Đặt mua
31 Vinaphone 08.23.10.2013 10.900.000 20 Đặt mua
32 Vinaphone 08.16.02.2013 11.700.000 23 Đặt mua
33 Vinaphone 08.26.12.2013 11.700.000 25 Đặt mua
34 Vinaphone 08.18.10.2013 13.000.000 24 Đặt mua
35 Vinaphone 08.14.02.2013 11.700.000 21 Đặt mua
36 Vinaphone 08.25.09.2013 10.700.000 30 Đặt mua
37 Vinaphone 08.26.09.2013 10.700.000 31 Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.03.2013 12.700.000 26 Đặt mua
39 Vinaphone 08.13.02.2013 12.100.000 20 Đặt mua
40 Vinaphone 08.24.12.2013 11.700.000 23 Đặt mua
41 Vinaphone 08.29.12.2013 10.700.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 08.28.01.2013 10.900.000 25 Đặt mua
43 Vinaphone 08.19.08.2013 14.000.000 32 Đặt mua
44 Vinaphone 08.17.05.2013 12.900.000 27 Đặt mua
45 Vinaphone 08.13.07.2013 12.900.000 25 Đặt mua
46 Vinaphone 08.17.06.2013 14.700.000 28 Đặt mua
47 Vinaphone 08.12.07.2013 12.900.000 24 Đặt mua
48 Vinaphone 08.16.10.2013 13.500.000 22 Đặt mua
49 Vinaphone 08.29.06.2013 14.000.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 08.29.05.2013 13.500.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 08.26.07.2013 13.500.000 29 Đặt mua
52 Vinaphone 08.19.05.2013 14.000.000 29 Đặt mua
53 Vinaphone 08.16.07.2013 14.700.000 28 Đặt mua
54 Vinaphone 08.3333.2013 11.700.000 26 Đặt mua
55 Vinaphone 08.22.06.2013 14.000.000 24 Đặt mua
56 Vinaphone 08.19.03.2013 12.900.000 27 Đặt mua
57 Vinaphone 08.19.06.2013 14.000.000 30 Đặt mua
58 Vinaphone 08.29.03.2013 13.500.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 08.29.07.2013 12.900.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 08.23.07.2013 12.900.000 26 Đặt mua
61 Vinaphone 08.25.04.2013 14.000.000 25 Đặt mua
62 Vinaphone 08.15.05.2013 14.000.000 25 Đặt mua
63 Vinaphone 08.17.02.2013 12.900.000 24 Đặt mua
64 Vinaphone 08.15.09.2013 15.000.000 29 Đặt mua
65 Vinaphone 081.666.2013 13.000.000 33 Đặt mua
66 Vinaphone 08.22.03.2013 14.000.000 21 Đặt mua
67 Vinaphone 08.25.07.2013 12.350.000 28 Đặt mua
68 Vinaphone 08.13.04.2013 14.000.000 22 Đặt mua
69 Vinaphone 08.17.07.2013 14.700.000 29 Đặt mua
70 Vinaphone 0886.88.2013 10.700.000 44 Đặt mua
71 Vinaphone 08.12.02.2013 14.000.000 19 Đặt mua
72 Vinaphone 08.24.08.2013 12.900.000 28 Đặt mua
73 Vinaphone 08.14.03.2013 12.900.000 22 Đặt mua
74 Vinaphone 08.25.05.2013 12.900.000 26 Đặt mua
75 Vinaphone 08.17.09.2013 13.500.000 31 Đặt mua
76 Vinaphone 08.24.02.2013 14.000.000 22 Đặt mua
77 Vinaphone 08.19.02.2013 14.000.000 26 Đặt mua
78 Vinaphone 08.24.06.2013 12.900.000 26 Đặt mua
79 Vinaphone 08.12.06.2013 14.000.000 23 Đặt mua
80 Vinaphone 08.13.06.2013 14.000.000 24 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status