Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.32.2013 2.500.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0869.09.2013 2.500.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0868.5.5.2013 8.900.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0868.22.2013 6.500.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0865.04.2013 910.000 29 Đặt mua
6 Viettel 08.6886.2013 10.000.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0867.77.2013 8.000.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0866.69.2013 5.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0867.512.013 1.392.500 33 Đặt mua
10 Viettel 0868.65.2013 2.000.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0867.41.2013 1.250.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0867.40.2013 1.100.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0868.14.2013 1.900.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0866.30.2013 3.000.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0865.32.2013 1.325.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0865.17.2013 1.325.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0869.26.2013 1.500.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0868.59.2013 2.200.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0868.89.2013 5.000.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0866.44.2013 2.200.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0866.16.2013 2.800.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0866.51.2013 2.050.000 32 Đặt mua
23 Viettel 0869.13.2013 2.600.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0868.63.2013 4.000.000 37 Đặt mua
25 Viettel 086882.2013 3.600.000 38 Đặt mua
26 Viettel 086.510.2013 4.200.000 26 Đặt mua
27 Viettel 0868.92.2013 2.800.000 39 Đặt mua
28 Viettel 0866.08.2013 1.750.000 34 Đặt mua
29 Viettel 0868.16.2013 3.200.000 35 Đặt mua
30 Viettel 0868.35.2013 3.600.000 36 Đặt mua
31 Viettel 086969.2013 4.000.000 44 Đặt mua
32 Viettel 0869.22.2013 1.750.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0869.08.2013 4.000.000 37 Đặt mua
34 Viettel 086.5.05.2013 2.050.000 30 Đặt mua
35 Viettel 086.5.07.2013 1.900.000 32 Đặt mua
36 Viettel 0865.7.8.2013 1.980.000 40 Đặt mua
37 Viettel 086.7.09.2013 1.180.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0867.9.2.2013 1.180.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0866.8.2.2013 2.040.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0866.4.1.2013 1.180.000 31 Đặt mua
41 Viettel 0869.27.2013 1.500.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0869.16.2013 2.200.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0868.07.2013 1.625.000 35 Đặt mua
44 Viettel 0869.17.2013 1.830.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0869.29.2013 1.830.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0866.60.2013 1.680.000 32 Đặt mua
47 Viettel 0869.54.2013 1.300.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0866.90.2013 1.600.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0865.94.2013 1.900.000 38 Đặt mua
50 Viettel 086.991.2013 2.000.000 39 Đặt mua
51 Viettel 0869.20.2013 1.650.000 31 Đặt mua
52 Viettel 08.6785.2013 1.600.000 40 Đặt mua
53 Viettel 0868.77.2013 3.000.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0868.39.2013 3.500.000 40 Đặt mua
55 Viettel 0868.72.2013 3.900.000 37 Đặt mua
56 Viettel 0869.67.2013 1.175.000 42 Đặt mua
57 Viettel 0868.28.2013 3.500.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0868.64.2013 3.660.000 38 Đặt mua
59 Viettel 0869.66.2013 2.000.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0867.58.2013 980.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0868.90.2013 2.200.000 37 Đặt mua
62 Viettel 0869.21.2013 3.000.000 32 Đặt mua
63 Viettel 086.775.2013 1.100.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0869.60.2013 2.000.000 35 Đặt mua
65 Viettel 0867.93.2013 1.317.500 39 Đặt mua
66 Viettel 0867.71.2013 980.000 35 Đặt mua
67 Viettel 086.774.2013 1.100.000 38 Đặt mua
68 Viettel 0868.61.2013 3.500.000 35 Đặt mua
69 Viettel 0868.33.2013 5.000.000 34 Đặt mua
70 Viettel 0868.26.2013 3.500.000 36 Đặt mua
71 Viettel 0869.04.2013 1.800.000 33 Đặt mua
72 Viettel 0867.63.2013 980.000 36 Đặt mua
73 Viettel 0869.79.2013 12.000.000 45 Đặt mua
74 Viettel 0866.75.2013 2.500.000 38 Đặt mua
75 Viettel 0868.91.2013 2.200.000 38 Đặt mua
76 Viettel 0867.96.2013 3.800.000 42 Đặt mua
77 Viettel 0866.02.2013 5.000.000 28 Đặt mua
78 Viettel 086.770.2013 910.000 34 Đặt mua
79 Viettel 086.7.10.2013 4.000.000 28 Đặt mua
80 Viettel 086.6.01.2013 4.000.000 27 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status