Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0937.22.2013 1.325.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 0937.54.2013 1.450.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0908.42.2013 1.550.000 29 Đặt mua
4 Mobifone 0937.76.2013 1.362.500 38 Đặt mua
5 Mobifone 0933.92.2013 1.362.500 32 Đặt mua
6 Mobifone 0937.90.2013 1.015.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0908.46.2013 1.287.500 33 Đặt mua
8 Mobifone 0933.75.2013 1.362.500 33 Đặt mua
9 Mobifone 0908.27.2013 1.287.500 32 Đặt mua
10 Mobifone 0937.30.2013 1.325.000 28 Đặt mua
11 Mobifone 0908.95.2013 1.100.000 37 Đặt mua
12 Mobifone 0908.67.2013 1.287.500 36 Đặt mua
13 Mobifone 0937.84.2013 1.015.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0901.26.2013 1.940.000 24 Đặt mua
15 Mobifone 0908.35.2013 1.287.500 31 Đặt mua
16 Mobifone 0937.36.2013 1.287.500 34 Đặt mua
17 Mobifone 0937.85.2013 1.450.000 38 Đặt mua
18 Vinaphone 0917.80.2013 1.800.000 31 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1995.2013 7.000.000 39 Đặt mua
20 Vinaphone 091.765.2013 2.800.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0984.7.1.2013 2.400.000 35 Đặt mua
22 Viettel 096.162.2013 5.500.000 30 Đặt mua
23 Viettel 0976.7.4.2013 2.550.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0964.18.2013 1.950.000 34 Đặt mua
25 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0976.4.8.2013 2.130.000 40 Đặt mua
27 Viettel 097.1212013 5.600.000 26 Đặt mua
28 Viettel 097.162.2013 4.500.000 31 Đặt mua
29 Viettel 097.25.5.2013 5.600.000 34 Đặt mua
30 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
31 Viettel 097.318.2013 3.900.000 34 Đặt mua
32 Viettel 0988.06.2013 5.600.000 37 Đặt mua
33 Viettel 096.243.2013 3.950.000 30 Đặt mua
34 Viettel 096.156.2013 5.200.000 33 Đặt mua
35 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0962.80.2013 1.830.000 31 Đặt mua
37 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
38 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 30 Đặt mua
39 Viettel 098.194.2013 3.800.000 37 Đặt mua
40 Viettel 096.24.2.2013 5.500.000 29 Đặt mua
41 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
42 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
43 Viettel 096.134.2013 5.500.000 29 Đặt mua
44 Viettel 097.141.2013 5.600.000 28 Đặt mua
45 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
47 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
49 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
50 Vinaphone 094.179.2013 2.500.000 36 Đặt mua
51 Vinaphone 0946.222.013 2.050.000 29 Đặt mua
52 Vinaphone 0947.22.2013 1.900.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
54 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
55 Vinaphone 091.19.2.2013 5.000.000 28 Đặt mua
56 Vinaphone 091.19.4.2013 5.000.000 30 Đặt mua
57 Viettel 0961.99.2013 6.500.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0977.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
59 Vietnamobile 0928.75.2013 1.500.000 37 Đặt mua
60 Viettel 0986.47.2013 4.000.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0969.31.2013 4.000.000 34 Đặt mua
62 Viettel 096.18.2.2013 5.500.000 32 Đặt mua
63 Viettel 0984.15.2013 2.500.000 33 Đặt mua
64 Vietnamobile 0924.44.2013 1.500.000 29 Đặt mua
65 Vietnamobile 0925.24.2013 1.100.000 28 Đặt mua
66 Viettel 0977.78.2013 4.000.000 44 Đặt mua
67 Viettel 0966.41.2013 3.500.000 32 Đặt mua
68 Vietnamobile 092.31.8.2013 3.500.000 29 Đặt mua
69 Viettel 0973.31.2013 3.300.000 29 Đặt mua
70 Viettel 0967.18.2013 3.300.000 37 Đặt mua
71 Vietnamobile 0924.78.2013 1.100.000 36 Đặt mua
72 Vietnamobile 0928.69.2013 1.500.000 40 Đặt mua
73 Viettel 0961.43.2013 5.500.000 29 Đặt mua
74 Viettel 0967.19.2013 3.300.000 38 Đặt mua
75 Viettel 0987.44.2013 4.000.000 38 Đặt mua
76 Vinaphone 094.13.5.2013 2.500.000 28 Đặt mua
77 Vietnamobile 0924.19.2013 910.000 31 Đặt mua
78 Vinaphone 091.19.5.2013 5.000.000 31 Đặt mua
79 Vinaphone 0941.55.2013 2.500.000 30 Đặt mua
80 Vinaphone 0943.89.2013 910.000 39 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status