Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0944.28.2013 3.000.000 33 Đặt mua
2 Vinaphone 0945.58.2013 3.000.000 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0944.10.2013 3.000.000 24 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.38.2013 3.000.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0967.25.2013 4.500.000 35 Đặt mua
6 Vinaphone 0917.30.2013 3.000.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0985.27.2013 3.500.000 37 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.98.2013 3.000.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.19.2013 3.500.000 32 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.71.2013 3.000.000 36 Đặt mua
11 Vinaphone 0948.17.2013 3.000.000 35 Đặt mua
12 Vinaphone 0914.41.2013 4.500.000 25 Đặt mua
13 Vinaphone 0945.77.2013 3.500.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0947.88.2013 4.500.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.03.2013 3.000.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0969.36.2013 3.800.000 39 Đặt mua
17 Vinaphone 0943.43.2013 4.500.000 29 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.56.2013 3.000.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0917.24.2013 3.000.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0969.02.2013 3.500.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0963.89.2013 5.000.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0962.53.2013 4.500.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0946.55.2013 3.500.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.97.2013 3.000.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 0919.34.2013 3.000.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.63.2013 3.000.000 32 Đặt mua
27 Viettel 0962.08.2013 4.500.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0914.26.2013 3.000.000 28 Đặt mua
29 Vinaphone 0913.65.2013 3.500.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.07.2013 3.000.000 30 Đặt mua
31 Vinaphone 0916.49.2013 3.000.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0946.43.2013 3.000.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 0943.26.2013 3.000.000 30 Đặt mua
34 Vinaphone 0943.57.2013 3.000.000 34 Đặt mua
35 Viettel 0971.72.2013 2.330.000 32 Đặt mua
36 Viettel 0964.40.2013 1.580.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0968.57.2013 2.330.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0966.94.2013 2.330.000 40 Đặt mua
39 Viettel 0979.6.4.2013 4.090.000 41 Đặt mua
40 Viettel 0963.25.2013 3.590.000 31 Đặt mua
41 Viettel 096.278.2013 5.700.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0987.25.2013 3.090.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0983.16.2013 5.320.000 33 Đặt mua
44 Viettel 096248.2013 4.750.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0978.2.6.2013 4.390.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0965.6.4.2013 3.590.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0977.222013 3.690.000 33 Đặt mua
48 Viettel 096.237.2013 5.700.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0988.49.2013 4.090.000 44 Đặt mua
50 Viettel 097.228.2013 5.700.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0963.7.9.2013 4.590.000 40 Đặt mua
52 Viettel 096.24.1.2013 5.320.000 28 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.24.05.2013 3.000.000 26 Đặt mua
54 Mobifone 0903.88.2013 1.900.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0907.56.2013 2.700.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0931.04.2013 3.500.000 23 Đặt mua
57 Mobifone 0907.6.7.2013 2.330.000 35 Đặt mua
58 Mobifone 09.31.02.2013 3.000.000 21 Đặt mua
59 Mobifone 0907.69.2013 2.700.000 37 Đặt mua
60 Mobifone 0939.87.2013 2.900.000 42 Đặt mua
61 Mobifone 0933.76.2013 5.230.000 34 Đặt mua
62 Mobifone 0937.86.2013 5.060.000 39 Đặt mua
63 Mobifone 0908.61.2013 5.060.000 30 Đặt mua
64 Mobifone 0933.99.2013 7.820.000 39 Đặt mua
65 Mobifone 0903.32.2013 5.060.000 23 Đặt mua
66 Mobifone 0934.46.2013 5.230.000 32 Đặt mua
67 Mobifone 0933.02.2013 5.230.000 23 Đặt mua
68 Mobifone 0934.31.2013 5.230.000 26 Đặt mua
69 Mobifone 0936.14.2013 5.230.000 29 Đặt mua
70 Mobifone 0908.22.2013 5.980.000 27 Đặt mua
71 Mobifone 0909.75.2013 7.820.000 36 Đặt mua
72 Mobifone 0904.50.2013 1.475.000 24 Đặt mua
73 Mobifone 0935.28.2013 5.230.000 33 Đặt mua
74 Mobifone 0932.13.2013 5.230.000 24 Đặt mua
75 Mobifone 0937.44.2013 5.060.000 33 Đặt mua
76 Mobifone 0934.08.2013 5.230.000 30 Đặt mua
77 Mobifone 0908.00.2013 3.290.000 23 Đặt mua
78 Mobifone 0909.18.2013 7.820.000 33 Đặt mua
79 Mobifone 0933.63.2013 5.230.000 30 Đặt mua
80 Mobifone 0936.45.2013 5.230.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status