Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
2 Viettel 0976.4.8.2013 2.130.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0976.7.4.2013 2.550.000 39 Đặt mua
4 Viettel 096.162.2013 5.500.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0988.06.2013 5.600.000 37 Đặt mua
6 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0984.7.1.2013 2.400.000 35 Đặt mua
8 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
9 Viettel 096.134.2013 5.500.000 29 Đặt mua
10 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
11 Viettel 096.156.2013 5.200.000 33 Đặt mua
12 Viettel 096.243.2013 3.950.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
14 Viettel 097.141.2013 5.600.000 28 Đặt mua
15 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
16 Viettel 097.318.2013 3.900.000 34 Đặt mua
17 Viettel 097.162.2013 4.500.000 31 Đặt mua
18 Viettel 097.25.5.2013 5.600.000 34 Đặt mua
19 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0964.18.2013 1.950.000 34 Đặt mua
21 Viettel 098.194.2013 3.800.000 37 Đặt mua
22 Viettel 097.1212013 5.600.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0962.80.2013 1.830.000 31 Đặt mua
24 Viettel 096.24.2.2013 5.500.000 29 Đặt mua
25 Viettel 0967.94.2013 3.300.000 41 Đặt mua
26 Viettel 097.14.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
27 Viettel 0976.22.2013 5.000.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0966.54.2013 3.300.000 36 Đặt mua
29 Viettel 096.15.4.2013 5.500.000 31 Đặt mua
30 Viettel 0987.44.2013 4.000.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0961.99.2013 6.500.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0964.95.2013 3.300.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0961.43.2013 5.500.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0968.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0969.31.2013 4.000.000 34 Đặt mua
36 Viettel 0968.67.2013 4.000.000 42 Đặt mua
37 Viettel 09.6664.2013 3.600.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0987.56.2013 4.500.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0981.61.2013 5.500.000 31 Đặt mua
40 Viettel 0962.39.2013 5.500.000 35 Đặt mua
41 Viettel 096.177.2013 5.500.000 36 Đặt mua
42 Viettel 096.135.2013 5.500.000 30 Đặt mua
43 Viettel 0979.74.2013 4.000.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0973.31.2013 3.300.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0967.18.2013 3.300.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0967.19.2013 3.300.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0976.99.2013 5.500.000 46 Đặt mua
48 Viettel 0967.31.2013 3.300.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0969.15.2013 4.000.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0987.39.2013 4.500.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0967.5.2.2013 3.300.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0979.81.2013 4.500.000 40 Đặt mua
53 Viettel 0966.72.2013 3.500.000 36 Đặt mua
54 Viettel 096.15.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0983.14.2013 4.000.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0971.53.2013 5.500.000 31 Đặt mua
57 Viettel 0967.61.2013 3.300.000 35 Đặt mua
58 Viettel 096.18.2.2013 5.500.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0972.96.2013 5.500.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0977.78.2013 4.000.000 44 Đặt mua
61 Viettel 0973.56.2013 3.300.000 36 Đặt mua
62 Viettel 0977.28.2013 4.000.000 39 Đặt mua
63 Viettel 0986.47.2013 4.000.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0982.68.2013 8.000.000 39 Đặt mua
65 Viettel 0967.71.2013 3.300.000 36 Đặt mua
66 Viettel 0974.74.2013 2.500.000 37 Đặt mua
67 Viettel 097.28.7.2013 5.500.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0981.21.2013 5.500.000 27 Đặt mua
69 Viettel 0968.93.2013 4.000.000 41 Đặt mua
70 Viettel 0973.72.2013 3.300.000 34 Đặt mua
71 Viettel 0966.52.2013 3.600.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0981.74.2013 5.500.000 35 Đặt mua
73 Viettel 0984.15.2013 2.500.000 33 Đặt mua
74 Viettel 0966.41.2013 3.500.000 32 Đặt mua
75 Viettel 0977.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
76 Viettel 096.468.2013 2.790.000 39 Đặt mua
77 Viettel 0961.04.2013 3.690.000 26 Đặt mua
78 Viettel 0974.76.2013 2.790.000 39 Đặt mua
79 Viettel 0973.14.2013 2.790.000 30 Đặt mua
80 Viettel 0972.17.2013 3.690.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status