Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.162.2013 5.500.000 30 Đặt mua
2 Viettel 097.141.2013 5.600.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0964.18.2013 1.950.000 34 Đặt mua
4 Viettel 097.162.2013 4.500.000 31 Đặt mua
5 Viettel 0976.4.8.2013 2.130.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0962.80.2013 1.830.000 31 Đặt mua
7 Viettel 096.134.2013 5.500.000 29 Đặt mua
8 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
9 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
10 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
11 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 30 Đặt mua
12 Viettel 0976.7.4.2013 2.550.000 39 Đặt mua
13 Viettel 097.1212013 5.600.000 26 Đặt mua
14 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
15 Viettel 096.243.2013 3.950.000 30 Đặt mua
16 Viettel 096.156.2013 5.200.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0988.06.2013 5.600.000 37 Đặt mua
18 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0984.7.1.2013 2.400.000 35 Đặt mua
20 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
21 Viettel 096.24.2.2013 5.500.000 29 Đặt mua
22 Viettel 098.194.2013 3.800.000 37 Đặt mua
23 Viettel 097.318.2013 3.900.000 34 Đặt mua
24 Viettel 097.25.5.2013 5.600.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0987.56.2013 4.500.000 41 Đặt mua
26 Vietnamobile 092.22.9.2013 4.000.000 30 Đặt mua
27 Vietnamobile 0925.93.2013 1.500.000 34 Đặt mua
28 Viettel 09.6664.2013 3.600.000 37 Đặt mua
29 Vietnamobile 092.12.4.2013 2.500.000 24 Đặt mua
30 Vietnamobile 0924.44.2013 1.500.000 29 Đặt mua
31 Viettel 0968.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
32 Vietnamobile 0929.48.2013 1.100.000 38 Đặt mua
33 Viettel 0967.71.2013 3.300.000 36 Đặt mua
34 Viettel 097.14.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
35 Vietnamobile 092.12.3.2013 4.000.000 23 Đặt mua
36 Viettel 0977.78.2013 4.000.000 44 Đặt mua
37 Vietnamobile 0928.49.2013 2.000.000 38 Đặt mua
38 Vietnamobile 0925.52.2013 2.000.000 29 Đặt mua
39 Vietnamobile 0925.85.2013 1.500.000 35 Đặt mua
40 Vietnamobile 0924.66.2013 1.500.000 33 Đặt mua
41 Vietnamobile 0928.48.2013 2.000.000 37 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.45.2013 1.100.000 35 Đặt mua
43 Viettel 096.15.4.2013 5.500.000 31 Đặt mua
44 Vietnamobile 092.27.4.2013 2.500.000 30 Đặt mua
45 Vietnamobile 0925.17.2013 1.500.000 30 Đặt mua
46 Vietnamobile 0924.96.2013 1.100.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0987.44.2013 4.000.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0966.54.2013 3.300.000 36 Đặt mua
49 Viettel 096.15.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.50.2013 1.250.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0983.14.2013 4.000.000 31 Đặt mua
52 Viettel 0982.68.2013 8.000.000 39 Đặt mua
53 Vietnamobile 0924.19.2013 910.000 31 Đặt mua
54 Vietnamobile 0924.64.2013 1.100.000 31 Đặt mua
55 Vietnamobile 0926.31.2013 1.500.000 27 Đặt mua
56 Vietnamobile 0923.27.2013 1.500.000 29 Đặt mua
57 Viettel 0967.31.2013 3.300.000 32 Đặt mua
58 Viettel 0966.41.2013 3.500.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0981.21.2013 5.500.000 27 Đặt mua
60 Vietnamobile 092.24.8.2013 2.500.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0967.5.2.2013 3.300.000 35 Đặt mua
62 Viettel 0966.52.2013 3.600.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0962.39.2013 5.500.000 35 Đặt mua
64 Vietnamobile 0929.51.2013 1.500.000 32 Đặt mua
65 Viettel 0968.67.2013 4.000.000 42 Đặt mua
66 Viettel 0967.19.2013 3.300.000 38 Đặt mua
67 Viettel 0976.22.2013 5.000.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0984.15.2013 2.500.000 33 Đặt mua
69 Vietnamobile 0929.72.2013 1.500.000 35 Đặt mua
70 Vietnamobile 092.29.5.2013 3.000.000 33 Đặt mua
71 Viettel 0986.47.2013 4.000.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0967.18.2013 3.300.000 37 Đặt mua
73 Vietnamobile 092.31.8.2013 3.500.000 29 Đặt mua
74 Vietnamobile 0926.76.2013 3.000.000 36 Đặt mua
75 Vietnamobile 0928.75.2013 1.500.000 37 Đặt mua
76 Viettel 0973.56.2013 3.300.000 36 Đặt mua
77 Viettel 0968.93.2013 4.000.000 41 Đặt mua
78 Vietnamobile 0929.71.2013 1.500.000 34 Đặt mua
79 Viettel 0979.74.2013 4.000.000 42 Đặt mua
80 Viettel 0976.99.2013 5.500.000 46 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status