Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.69.2013 700.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0865.57.2013 700.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
7 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
8 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
9 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
10 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.28.2013 980.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.70.2013 770.000 35 Đặt mua
14 Vinaphone 0855.26.2013 840.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0839.15.2013 910.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0856.43.2013 840.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0839.52.2013 875.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.82.2013 910.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0812.93.2013 840.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0948.97.2013 980.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 0827.71.2013 910.000 31 Đặt mua
24 Mobifone 0792.50.2013 945.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0784.30.2013 945.000 28 Đặt mua
26 Mobifone 0792.90.2013 945.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0785.20.2013 875.000 28 Đặt mua
28 Mobifone 0784.80.2013 945.000 33 Đặt mua
29 Mobifone 0797.30.2013 945.000 32 Đặt mua
30 Mobifone 0798.70.2013 945.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0784.40.2013 875.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0792.70.2013 945.000 31 Đặt mua
33 Mobifone 0794.70.2013 945.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0798.40.2013 945.000 34 Đặt mua
35 Mobifone 0783.50.2013 945.000 29 Đặt mua
36 Mobifone 0797.80.2013 945.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0784.70.2013 945.000 32 Đặt mua
38 Mobifone 0785.90.2013 945.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 076.365.2013 849.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0764.81.2013 820.000 32 Đặt mua
41 Mobifone 0764.93.2013 820.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0764.92.2013 820.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0764.96.2013 820.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 0704.88.2013 820.000 33 Đặt mua
45 Mobifone 0796.83.2013 820.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0706.93.2013 820.000 31 Đặt mua
47 Mobifone 0796.95.2013 820.000 42 Đặt mua
48 Vietnamobile 0586.42.2013 630.000 31 Đặt mua
49 Vinaphone 0944.61.2013 910.000 30 Đặt mua
50 Viettel 0327.57.2013 854.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 0823.74.2013 840.000 30 Đặt mua
52 Viettel 0388.95.2013 910.000 39 Đặt mua
53 Mobifone 0778.23.2013 720.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0347.37.2013 966.000 30 Đặt mua
55 Vinaphone 0832.38.2013 910.000 30 Đặt mua
56 Viettel 0359.13.2013 910.000 27 Đặt mua
57 Viettel 0397.45.2013 650.000 34 Đặt mua
58 Vinaphone 0832.50.2013 850.000 24 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.72.2013 810.000 31 Đặt mua
60 Vinaphone 0833.13.2013 910.000 24 Đặt mua
61 Vietnamobile 0522.48.2013 970.000 27 Đặt mua
62 Vinaphone 0848.7.6.2013 833.000 39 Đặt mua
63 Viettel 0867.63.2013 1.000.000 36 Đặt mua
64 iTelecom 0877.14.2013 980.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0834.75.2013 1.000.000 33 Đặt mua
66 Viettel 0326.5.3.2013 735.000 25 Đặt mua
67 iTelecom 0879.40.2013 980.000 34 Đặt mua
68 iTelecom 0879.48.2013 980.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0865.04.2013 945.000 29 Đặt mua
70 Viettel 0359.75.2013 650.000 35 Đặt mua
71 Viettel 0376.60.2013 910.000 28 Đặt mua
72 Vinaphone 0849.6.8.2013 833.000 41 Đặt mua
73 Vietnamobile 0923.72.2013 840.000 29 Đặt mua
74 Mobifone 0778.52.2013 660.000 35 Đặt mua
75 Vinaphone 0941.30.2013 960.000 23 Đặt mua
76 Viettel 0359.25.2013 910.000 30 Đặt mua
77 Vietnamobile 058.238.2013 840.000 32 Đặt mua
78 Vinaphone 0813.39.2013 950.000 30 Đặt mua
79 Viettel 0363.9.2.2013 987.000 29 Đặt mua
80 Vinaphone 0944.57.2013 910.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status