Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0375.92.2013 910.000 32 Đặt mua
2 Viettel 033.4.06.2013 840.000 22 Đặt mua
3 Viettel 0337.4.8.2013 880.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0338.4.3.2013 900.000 27 Đặt mua
5 Viettel 0344.7.3.2013 740.000 27 Đặt mua
6 Viettel 0334.37.2013 950.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0344.85.2013 840.000 30 Đặt mua
8 Viettel 0346.91.2013 950.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0353.4.9.2013 860.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0346.85.2013 770.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0359.63.2013 910.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 0947.59.2013 910.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0395.69.2013 910.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0355.43.2013 910.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0344.47.2013 840.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0359.17.2013 910.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0376.13.2013 910.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0365.18.2013 910.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0334.78.2013 840.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0943.89.2013 910.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 0947.61.2013 910.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0354.94.2013 700.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.63.2013 910.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0344.36.2013 840.000 26 Đặt mua
25 Viettel 0364.76.2013 770.000 32 Đặt mua
26 Vietnamobile 0924.19.2013 910.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0365.34.2013 700.000 27 Đặt mua
28 Vinaphone 0948.74.2013 910.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0346.37.2013 770.000 29 Đặt mua
30 Viettel 0357.94.2013 910.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0345.76.2013 910.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0345.77.2013 840.000 32 Đặt mua
33 Viettel 0353.00.2013 735.000 17 Đặt mua
34 Vietnamobile 0924.89.2013 910.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0398.50.2013 735.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0376.81.2013 910.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0359.69.2013 910.000 38 Đặt mua
38 Viettel 0397.58.2013 910.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0354.74.2013 770.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0395.16.2013 910.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0394.67.20.13 595.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0378.58.2013 910.000 37 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.53.2013 910.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0365.73.2013 910.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0384.00.2013 700.000 21 Đặt mua
47 Viettel 0345.92.2013 980.000 29 Đặt mua
48 Viettel 0328.43.2013 910.000 26 Đặt mua
49 Viettel 0369.80.2013 735.000 32 Đặt mua
50 Viettel 0384.95.2013 700.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0374.47.2013 770.000 31 Đặt mua
52 Viettel 0379.30.2013 735.000 28 Đặt mua
53 Viettel 0385.69.2013 910.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0359.25.2013 910.000 30 Đặt mua
55 Viettel 0387.85.2013 910.000 37 Đặt mua
56 Viettel 0387.50.2013 735.000 29 Đặt mua
57 Viettel 0359.31.2013 910.000 27 Đặt mua
58 Viettel 0373.24.2013 910.000 25 Đặt mua
59 Viettel 0387.75.2013 910.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0374.67.2013 770.000 33 Đặt mua
61 Viettel 0328.13.2013 910.000 23 Đặt mua
62 Viettel 0343.44.2013 840.000 24 Đặt mua
63 Viettel 0364.60.2013 700.000 25 Đặt mua
64 Viettel 0326.90.2013 735.000 26 Đặt mua
65 Viettel 0327.94.2013 910.000 31 Đặt mua
66 Viettel 0377.54.2013 910.000 32 Đặt mua
67 Viettel 0356.74.2013 910.000 31 Đặt mua
68 Viettel 0358.63.2013 910.000 31 Đặt mua
69 Viettel 0384.53.2013 700.000 29 Đặt mua
70 Viettel 0347.17.2013 770.000 28 Đặt mua
71 Viettel 0326.74.2013 910.000 28 Đặt mua
72 Viettel 0342.90.2013 700.000 24 Đặt mua
73 Viettel 0339.18.2013 840.000 30 Đặt mua
74 Viettel 0354.86.2013 770.000 32 Đặt mua
75 Viettel 0398.90.2013 735.000 35 Đặt mua
76 Viettel 0373.64.2013 910.000 29 Đặt mua
77 Viettel 0397.16.2013 910.000 32 Đặt mua
78 Viettel 0376.38.2013 910.000 33 Đặt mua
79 Viettel 0364.59.2013 770.000 33 Đặt mua
80 Viettel 0385.41.2013 910.000 27 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status