Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0832.79.2013 1.000.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 0854.92.2013 1.000.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0762.44.2013 1.000.000 29 Đặt mua
4 Mobifone 0763.36.2013 1.000.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 0763.49.2013 1.000.000 35 Đặt mua
6 Mobifone 0783.16.2013 1.000.000 31 Đặt mua
7 Mobifone 0936.60.2013 1.000.000 30 Đặt mua
8 Mobifone 0906.00.2013 1.000.000 21 Đặt mua
9 Mobifone 0904.30.2013 1.000.000 22 Đặt mua
10 Mobifone 0799.26.2013 1.000.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0898.27.2013 1.000.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0796.44.2013 1.000.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0793.22.2013 1.000.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 0793.25.2013 1.000.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0795.28.2013 1.000.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0793.24.2013 1.000.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0793.32.2013 1.000.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0795.26.2013 1.000.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0795.37.2013 1.000.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0788.22.2013 1.000.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0789.28.2013 1.000.000 40 Đặt mua
22 Mobifone 0789.29.2013 1.000.000 41 Đặt mua
23 Mobifone 0789.38.2013 1.000.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0789.39.2013 1.000.000 42 Đặt mua
25 Mobifone 0782.13.2013 1.000.000 27 Đặt mua
26 Mobifone 0782.28.2013 1.000.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0772.26.2013 1.000.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0705.77.2013 1.000.000 32 Đặt mua
29 Mobifone 0762.34.2013 1.000.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 0762.40.2013 1.000.000 25 Đặt mua
31 Mobifone 0762.41.2013 1.000.000 26 Đặt mua
32 Mobifone 0762.48.2013 1.000.000 33 Đặt mua
33 Mobifone 0763.38.2013 1.000.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0705.61.2013 1.000.000 25 Đặt mua
35 Mobifone 0762.37.2013 1.000.000 31 Đặt mua
36 Mobifone 0705.52.2013 1.000.000 25 Đặt mua
37 Mobifone 0705.63.2013 1.000.000 27 Đặt mua
38 Mobifone 0705.68.2013 1.000.000 32 Đặt mua
39 Mobifone 0795.21.2013 1.000.000 30 Đặt mua
40 Mobifone 0782.08.2013 1.000.000 31 Đặt mua
41 Mobifone 0778.38.2013 1.000.000 39 Đặt mua
42 Mobifone 0702.26.2013 1.000.000 23 Đặt mua
43 Mobifone 0702.27.2013 1.000.000 24 Đặt mua
44 iTelecom 0879.85.2013 1.000.000 43 Đặt mua
45 iTelecom 0878.89.2013 1.000.000 46 Đặt mua
46 iTelecom 0878.54.2013 1.000.000 38 Đặt mua
47 iTelecom 0878.55.2013 1.000.000 39 Đặt mua
48 iTelecom 0878.34.2013 1.000.000 36 Đặt mua
49 iTelecom 0878.59.2013 1.000.000 43 Đặt mua
50 iTelecom 0878.38.2013 1.000.000 40 Đặt mua
51 iTelecom 0879.03.2013 1.000.000 33 Đặt mua
52 iTelecom 0878.41.2013 1.000.000 34 Đặt mua
53 iTelecom 0878.39.2013 1.000.000 41 Đặt mua
54 iTelecom 0877.87.2013 1.000.000 43 Đặt mua
55 iTelecom 0876.75.2013 1.000.000 39 Đặt mua
56 iTelecom 0876.70.2013 1.000.000 34 Đặt mua
57 iTelecom 0877.51.2013 1.000.000 34 Đặt mua
58 iTelecom 0877.38.2013 1.000.000 39 Đặt mua
59 iTelecom 0878.02.2013 1.000.000 31 Đặt mua
60 iTelecom 0877.55.2013 1.000.000 38 Đặt mua
61 iTelecom 0876.90.2013 1.000.000 36 Đặt mua
62 iTelecom 0877.33.2013 1.000.000 34 Đặt mua
63 iTelecom 0877.48.2013 1.000.000 40 Đặt mua
64 iTelecom 0877.43.2013 1.000.000 35 Đặt mua
65 iTelecom 0877.63.2013 1.000.000 37 Đặt mua
66 iTelecom 0876.54.2013 1.000.000 36 Đặt mua
67 Viettel 0363.9.2.2013 987.000 29 Đặt mua
68 Vinaphone 0859.22.2013 987.000 32 Đặt mua
69 Vinaphone 0854.33.2013 987.000 29 Đặt mua
70 Vinaphone 085.332.2013 987.000 27 Đặt mua
71 Vinaphone 083.556.2013 987.000 33 Đặt mua
72 Vinaphone 083.898.2013 987.000 42 Đặt mua
73 Vinaphone 08.2992.2013 987.000 36 Đặt mua
74 Vinaphone 082.996.2013 987.000 40 Đặt mua
75 Vinaphone 082.616.2013 987.000 29 Đặt mua
76 Vinaphone 082.338.2013 987.000 30 Đặt mua
77 Vinaphone 0941.31.2013 980.000 24 Đặt mua
78 Vinaphone 0834.39.2013 980.000 33 Đặt mua
79 Viettel 0334.66.2013 980.000 28 Đặt mua
80 Viettel 0338.57.2013 980.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status